Av John T. Hummelgaard, försäljningsdirektör för Cepheo Danmark.

Artificiell intelligens har potential att revolutionera vardagen för de flesta säljare med verktyg som gör en avgörande skillnad.


Under mina nästan 40 år inom försäljningsbranschen har jag sett många nya lösningar och teknologier. De möjligheter som artificiell intelligens öppnar får helt enkelt allt annat att blekna. Sagt på bra jyska, jag är imponerad. Kombinationen av artificiell intelligens och CRM kan skapa nya möjligheter att göra säljare mycket mer produktiva och skapa mer tid med kunderna.


Jag ser tre klara fördelar, baserade på att jag sällan har stött på en säljare som finner glädje i administrativa uppgifter. Vi säljare lever för kunddialogen, och även om vi förstår vikten av administrativa uppgifter, är de sällan vår främsta motivationskälla. På följande tre områden kommer artificiell intelligens att förvandla försäljningsarbetet


Spara tid före och efter kundmöten


Vill du fokusera på kunddialoger istället för pappersarbete, som, även om det är viktigt, inte ger samma energi som kundrelationen? Copilot för Dynamics 365 Sales erbjuder en rad funktioner för just detta ändamål. Automatiska mötesreferat genereras med artificiell intelligens och ger snabbt en effektiv överblick över ämnen i samtalet, avtal och åtgärder. Copilot genererar inte bara förslag till mötesreferatet, utan kan också generera förslag till e-posten till kunden, där mötesreferatet bifogas. Dessa texter kräver bara en snabb genomläsning och eventuella mindre korrigeringar för att vara klara.


Samtidigt är Copilot för Dynamics 365 Sales djupt integrerad i de två applikationer som säljare oftast använder: Microsoft Teams och Outlook. Istället för att navigera mellan otaliga applikationer, fungerar Copilot bland annat integrerat i Teams och Outlook och hämtar data från Dynamics 365 Sales och från andra relevanta system. Detta säkerställer att du alltid har relevant information om kunden till hands.


Skapa snabbt en överblick över kunden


Det kan vara en utmaning att ta över en kund, eftersom det kan ta lång tid att sätta sig in i kundhistoriken för att vara väl förberedd inför det första mötet. Copilot gör denna process mycket enklare. Med bara några klick kan du få en sammanfattning av alla tillgängliga data om kunden i CRM-systemet (och andra relevanta system), utan att behöva spendera timmar på att gå igenom gamla e-postmeddelanden, anteckningar och rapporter.


Denna funktion säkerställer att du alltid kan få snabb och lättillgänglig insikt i kunden, vilket gör dig mer väl förberedd och professionell i mötet med kunden. Och kom ihåg de 5 P:erna: Propper Planning Prevents Poor Performance.

 

 

Source: Microsoft Dynamics 365 Sales 2023 Release Wave 2 presentation

 

Få försäljningsassistenten som aldrig tar ledigt

I jobbet som säljare har man ofta många uppgifter att jonglera med, och det kräver en skarp överblick för att uppfylla kundernas behov och förstå deras situation.


Med Copilot kommer du på kundprofilen i Dynamics 365 Sales att presenteras för kontextuell information från både interna och externa källor, vilket gör dig bättre informerad om kunden och ger vägledning i förhållande till den enskilda kundens situation och behov.

 

 

Source: Microsoft Dynamics 365 Sales 2023 Release Wave 2 presentation

 

Copilot håller också koll på dina försäljningsmål och kan utifrån data och status på potentiella kunder komma med rekommendationer till vilka kunder du bör fokusera på för att uppnå dina mål.

Med Copilot som din ständiga försäljningsassistent blir administrativa bördor lätta, och du kan alltid vara väl förberedd för att skapa djupare kundinteraktioner och uppnå de önskade försäljningsresultaten.


Först publicerad som LinkedIn-artikel hösten 2023.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com