• +
  0
  flera års erfarenhet av kunder inom processtillverkning
 • +
  0
  flera års samarbete med Microsoft
 • +
  0
  särskilda lösningar för processindustrin

Trygghet med specialister inom livsmedels- och dryckesindustrin

 • Särskilda lösningar

  Heltäckande lösningar som ger viktiga funktioner för livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Branscherfarenhet

  Många års erfarenhet av att hjälpa kunder inom processindustrin att automatisera och optimera sin verksamhet.

 • Microsoft-specialister

  Dokumenterad utvecklings- och implementeringskapacitet inom Dynamics 365, Power Platform och Azure.

En pålitlig affärspartner

När den dagliga verksamheten är komplex behöver du arbeta med en IT-partner som förstår dina affärsprocesser, från första kundkontakten, via produktion och leverans till löpande kundservice.     

 

Vår branscherfarenhet och våra särskilda lösningar hjälper oss att arbeta tillsammans för att hantera de unika utmaningar som du står inför varje dag.   

Vill du komma i kontakt med oss?

Få verkligt affärsvärde från Industri 4.0 inom livsmedels- och dryckesindustrin

Industri 4.0 har varit ett hett ämne i flera år nu, så varför är det så få processtillverkningsföretag som drar nytta av den nya tekniken?   

 

Läs om hur den nya tekniken kan skapa värde för ditt företag inom livsmedels- och dryckesindustrin och hur du kan komma igång.   

Vad du kan förvänta dig av oss 

På Cepheo kombinerar vi affärs- och branschförståelse med heltäckande kapacitet inom Dynamics 365, Power Platform, Azure och Microsofts breda ekosystem.   

 

Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa standardiserade lösningar som automatiserar processer med bästa praxis och hanterar dagliga operativa utmaningar.  

 

Vårt beprövade arbetssätt kan minska implementeringskostnaderna och lägga en stark grund för ett värdefullt och långsiktigt partnerskap.  

VI KAN HJÄLPA DIG MED
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR

IT-lösningar för att driva ditt företag framåt

 • Ökande kundförväntningar, hård global konkurrens och strängare lagar och regler sätter press på dina intäkter. Vår lösning för processorienterade tillverkare förenklar processerna och optimerar affärsverksamheten.  

   

  • Kör effektivare processer, baserade på bästa praxis från processindustrin.   
  • Få djupare affärsinsikter, integrerade med dina affärskritiska applikationer.   
  • Kombinera spårbarhet, kvalitet, säkerhet och dokumentation för att motsvara kraven från kunder och myndigheter.  
  • Fatta bättre operativa beslut baserade på insikter om produktegenskaper.   
  • Möjliggör lyhördhet och flexibilitet för produktion och intäktsflöde utan avbrott. 

   

  Läs mer här

 • Utan tillräcklig överblick och kontroll riskerar du att leverera varor som inte stämmer med dina kunders beställningar. Enskilda varor kan till exempel produceras som en del av en annan kunds avtal för ett eget varumärke. Eller så kan varorna kräva export- eller distributionsgodkännande baserat på kundens land eller region. Du kan också ha dina egna preferenser om vilken av dina anläggningar du levererar varorna från och till vilket pris. Cepheo Advanced Customer Approval gör att du kan fullfölja kundbeställningar med tillförsikt, baserat på omfattande information.  

   

  • Optimera processerna för försäljningsordrar, försäljningsofferter och försäljningsavtal.  
  • Basera varuurvalet på omfattande produktinformation och kundspecifika data.  
  • Följ företagets och kundernas krav, avtal och policyer.  
  • Dokumentera dina försäljnings- och leveransvillkor med dina kunder fullt ut.  
  • Integrera komplex prissättningslogik i försäljningsprocessen. 

   

  Läs mer här

 • Med snäva marginaler, korta deadlines och höga förväntningar på kvalitet och efterlevnad kan det vara en utmaning att välja de lämpligaste och mest pålitliga leverantörerna för kritiska produktbeställningar. Cepheo Advanced Vendor Management för Microsoft Dynamics 365 möjliggör avancerade funktioner för leverantörsgodkännande och granskning som hjälper till att säkerställa att de produkter du köper från dina godkända leverantörer tillverkas, släpps, hanteras och dokumenteras i enlighet med dina förväntningar och företagets policyer.  

   

  • Basera leverantörsvalet på omfattande leverantörsinformation och kundspecifika data.  
  • Dokumentera dina inköpsvillkor med leverantörerna fullt ut.  
  • Automatisera och förenkla din inköpsprocess.  
  • Följ företagets, kundernas och leverantörernas krav, avtal och policyer  
  • Dokumentera resultaten från granskningar av leverantörer och tillverkare.  

   

  Läs mer här

 • Att framgångsrikt arbeta med stora volymer och kontinuerliga produktionsflöden kräver exakt och dynamisk kontroll över dina planerings-, produktions-, kvalitets- och releaseprocesser. Cepheo Extended Production Handling fungerar sömlöst med Dynamics 365 för att erbjuda utökad kontroll över funktioner för kampanj- och ”mix pool”-produktion, inklusive samordnad hantering av batchordrar, förbättrade kvalitets- och lanseringsförfaranden och automatisk ”rapportering som färdig” på flera produktionsnivåer. Lösningen skapar flexibilitet och kontroll i dina produktionsprocesser, från blandad produktion till slutleverans av dina färdiga varor.   

   

  • Möjliggör effektiva processer för planering, produktion, kvalitetssäkring och lansering för kontinuerliga produktionsflöden med höga volymer.  
  • Kör kontinuerlig tillverkning i batchstorlekar som överensstämmer med din produktionsutrustning.  
  • Kontrollera frisläppandet av licensskyltar som innehåller varor från flera blandningar, batcher och kampanjer.  
  • Rapportera automatiskt bulkproduktioner som färdiga när relaterade färdiga eller förpackade varor rapporteras som färdiga.  

   

  Läs mer här

 • För företag som arbetar med batchstyrda produktionsprocesser behöver beslut om inköp, försäljning och förbrukning av enskilda batcher ofta fattas, baserat på detaljerad information om batcherna i fråga. I Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management distribueras batchinformation i hela lösningen, vilket gör det svårt och tidskrävande att få en överblick över denna information. Med Cepheo Information Display for Batch Products kan du visa standardvärden för batcher och batchattributvärden från flera batcher i en enda översikt, vilket sparar tid och resurser och möjliggör mer välgrundade affärsbeslut.  

   

  • Förenkla inköps-, försäljnings- och förbrukningsprocesser för batchvaror.  
  • Se information om flera batcher i en enda, samordnad vy.  
  • Möjliggör snabbare processer och bättre beslutsfattande.  
  • Minimera avfall genom att sälja och konsumera varor som närmar sig utgångsdatum.  
  • Uppfyll kundernas förväntningar kring produktattribut i de varor de köper från dig. 

   

  Läs mer här

 • Att utforma och skriva ut etiketter är en kritisk affärsfunktion. Utan tillgång till dina viktiga batchdata kan detta vara en tidskrävande och manuell process, som lätt leder till fel. När du utformar etiketter med ett externt etikettverktyg måste du dessutom ofta göra ändringar i koden efter att du har kopierat den till din Microsoft Dynamics 365-applikation. Cepheo Label Extension for Warehouse Management förenklar denna process dramatiskt genom att ge sömlös åtkomst till batch-masterdata i din ERP-installation, så att du kan skapa etikettdesign som uppfyller dina exakta affärsbehov och skapa flera olika etiketter från en enda etikettdesign.  

   

  • Spara tid och resurser med optimerad etikettdesign.  
  • Minska antalet etikettlayouter som du behöver göra.  
  • Säkerställ att data är korrekta genom att referera till batchdata från din ERP-installation.  
  • Använd utan teknisk expertis.  
  • Verifiera snabbt etikettlayouter med omedelbar etikettvisning och förhandsgranskning.  

   

  Läs mer här

 • Cepheo Product Data Management Extension introducerar en rad förbättrade funktioner för produktlivscykelhantering, materialförtecknings- och formelhantering och kundleveransprocesser för att möjliggöra daglig processeffektivitet som ger dig den konkurrensfördel du behöver för att ge kunderna bättre service och säkra lönsamheten.  

   

  • Säkerställ att produkter endast kan köpas, hanteras och säljas baserat på fördefinierade livscykelregler.  
  • Stöd både vanliga livscykeltillstånd och dina unika livscykelbehov.  
  • Använd funktionerna för hantering av både materialförteckningar och formler.  
  • Spara tid och minska antalet fel vid underhåll av materialförteckningar och formler.  
  • Förenkla visualisering och jämförelse av komplexa materialförtecknings- och formelstrukturer.  

   

  Läs mer här

 • Det är tidskrävande att skapa och underhålla de dokument som du behöver för att stödja dina produkter och processer och uppfylla kraven från kunder, leverantörer och tillsynsmyndigheter. Det är också svårt att ge dina medarbetare en heltäckande överblick över de dokument, filer och anteckningar som du har i ditt system. Cepheo Product Documentation Management hanterar båda dessa problem. Du kan skapa och skriva ut standardiserade produkt- och batchdokument från Microsoft Dynamics 365 och ge dina användare en översikt över den dokumentation som har skapats eller bifogats i systemet för en viss post från hela din datastruktur.  

   

  • Spara tid och resurser på att skapa och underhålla dokument.  
  • Skapa professionell, strukturerad dokumentation från Microsoft Dynamics 365.  
  • Uppfyll de specifika dokumentationskrav som ställs av kunder, leverantörer och tillsynsmyndigheter.  
  • Stöd internationell verksamhet med dokumentation på systemspråk som stöds.  
  • Definiera flexibla alternativ för dokumentåtkomst för att stödja dagliga processer. 

   

  Läs mer här

 • I en miljö med kontinuerlig produktion är snabb och korrekt frisläppande av högkvalitativa färdiga material en kritisk process. Cepheo Quality and Sample Management utökar standardfunktionerna i Microsoft Dynamics 365 med avancerad logik som styr skapande, registrering, testning och hantering av prover från batcher och licensskyltar samt automatiskt frisläppande eller blockering av produkter baserat på testresultat som tagits under produktionsprocessen.  

   

  • Möjliggör ett kontinuerligt produktionsflöde med höga volymer.  
  • Skapa och märk kvalitetsprover med effektiva processer.  
  • Registrera prover enkelt och skapa kvalitetsbeställningar automatiskt.  
  • Möjliggör snabbare och mer flexibla kvalitetsprocesser med handhållna enheter.  
  • Kontrollera automatiskt frisläppandet av batcher och licensskyltar i miljöer med kontinuerlig produktion. 

   

  Läs mer här

 • Förpackningsmaterial har ofta ett inneboende värde för ditt företag eller för dina affärspartner. Därför är det viktigt att kunna registrera och spåra mängden, värdet och placeringen av dessa material inom det egna företaget och i hela värdekedjan med kunder, leverantörer, transportörer och ägare av förpackningspooler. Denna ofta tidskrävande och manuella process, som lätt blir fel, kan minska effektiviteten i din lager- och logistikverksamhet och påverka dina professionella relationer med dina affärspartner.  

   

  • Registrera och spåra mängd, värde och plats för förpackningsmaterial.  
  • Ha överblick över alla dina kunder, leverantörer och transportörer.  
  • Hantera processer och avtal med leverantörer av förpackningspooler enkelt.  
  • Registrera förpackningsförsändelser med mobila, handhållna enheter snabbt och tillförlitligt.  

   

  Läs mer här

 • För att uppfylla dagens växande krav på spårbarhet och hållbarhet måste du kontinuerligt övervaka och dokumentera kvaliteten på de varor som dina leverantörer tillhandahåller. Men processer för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring är kostsamma och tidskrävande. Genom att kunna fokusera kvalitetsaktiviteterna på specifika leverantörer och produkter – baserat på leverantörernas godkännandeprocesser och granskningsresultat – får du hjälp att använda dina resurser och din budget på bästa sätt.  

   

  • Minska den budget och de resurser som du använder för kvalitetsrelaterade aktiviteter.  
  • Minska riskerna genom att kombinera kvalitetsrutiner med ramverk för godkännande och granskning av leverantörer.  
  • Tillgodose kundernas krav på kvalitet, spårbarhet och transparens.  
  • Bygg långsiktiga, produktiva partnerrelationer.  
  • Gör mer exakta prognoser för dina behov och kostnader för kvalitetsresurser.  
  • Möjliggör enklare och mer flexibla kvalitetsprocesser för lagerpersonalen.  

   

  Läs mer här

Läs om några av våra kunders framgångsrika digitala resor
Få fler nyheter och insikter från din bransch

Hitta mer innehåll som inspirerar och informerar

Vill du veta mer? 

Tala med oss på Cepheo om dina utmaningar och behov inom livsmedels- och dryckesindustrin. 

Hannah Narkun
Telefon: +46 709 253230

Effektivisera och stärk din verksamhet