Vad är Power Platform?

Power Platform är en uppsättning verktyg för att ansluta och förbättra dina affärs- och dataplattformar – utan behov av IT- eller kodningskunskaper.  

 

I sviten ingår Power BI för analys och rapportering, Power Apps för applikationsutveckling, Power Automate för automatisering av arbetsflöden och Power Pages för professionell utveckling av webbsidor.  

Varför välja Cepheo och Power Platform?

 • Flera års erfarenhet

  Cepheo var en av de första Microsoft-partnerna i Norden som använde Microsofts lågkodsverktyg för att driva kundinnovation.

 • Det verktyg vi föredrar

  Power Platform är en viktig komponent i vår strategi för att hantera unika kundbehov med standardiserade IT-lösningar.

 • Heltäckande

  Med kapacitet inom ERP, CRM och mer därtill kan vi hjälpa till att distribuera Power Platform där du behöver den bäst.

Power Platform ger större inblick i PMC Hydraulics

"Vår erfarenhet är att det är mycket effektivare att justera och anpassa befintliga processer och arbetsflöden, snarare än att skräddarsy nya lösningar eller komponenter."   

 

Anders Bäckman 

CIO, PMC Hydraulics 

Några av våra Power Platform-kunder
Vill du komma i kontakt med oss?

5 skäl att välja Cepheo och Power Platform

 • Som med alla nya teknikplattformar är det viktigt att veta var och hur man ska börja implementera den i verksamheten.   

   

  Cepheo kan identifiera och prioritera det värde som Power Platform kan skapa inom olika delar av ditt företag och dela med sig av bästa praxis och lärdomar från tidigare implementeringar. 

   

  Vi kan sedan hjälpa till med en professionell och effektiv integration av Power Platform-komponenter till resten av din Microsoft-plattform och ansluta till andra IT-plattformar och datakällor.  

 • För att Power Platform ska generera maximalt värde för dina medarbetare måste den integreras i hela din affärsverksamhet.   

   

  På Cepheo har vi en djup affärsförståelse och en bred uppsättning funktioner inom Microsoft Dynamics ERP- och CRM-applikationer.   

   

  Det hjälper oss att ta ett helhetsgrepp, med verksamheten i fokus, på hur lågkodsapplikationer som Power Platform kan stödja och koppla samman hela verksamheten.   

 • På Cepheo vet vi att korrekta, relevanta och aktuella data är din mest kraftfulla och värdefulla affärsresurs.  

   

  Vi kan hjälpa dig att implementera ett strukturerat och strategiskt tillvägagångssätt för att skaffa, få tillgång till, lagra och skydda dina data.   

   

  Vi kan också hjälpa dig att använda Power BI i hela din organisation för att utnyttja dina affärsdata för att möjliggöra informationsdelning, främja professionell rapportering och göra beslutsfattandet välgrundat.   

 • Som en av de största Microsoft Business Applications-partnerna i Norden, och med mer än 30 års Microsoft-specialisering och samarbete bakom oss, är vi i en unik position där vi kan hjälpa våra kunder att utnyttja Microsoft-teknik för att anpassa sig och lyckas i en föränderlig värld.  

   

  Vårt engagemang garanterar heltäckande tillgång till Microsofts tekniska support, utbildning och certifieringsprogram, så att våra specialister kan hålla sig uppdaterade om de senaste teknikerna och lösningarna.  

   

  Vår dagliga dialog med Microsofts ingenjörer och tekniska resurser innebär också att vi kan samarbeta med Microsoft för att lösa kundernas problem snabbare och mer effektivt.  

 • Mer än 30 års erfarenhet av att implementera affärslösningar för våra kunder har hjälpt oss att utveckla dokumenterade och testade metoder för att stödja och skydda varje steg i din digitala resa.  

   

  Vår erfarenhet av CRM och ERP, vårt strukturerade arbetssätt och vårt engagemang för förenkling och standardisering innebär att vi kan minska den osäkerhet och risk som är förknippad med att implementera IT-lösningar.  

   

  Och eftersom vi använder Dynamics 365-plattformen och Power Platform för att driva våra egna dagliga processer känner vi till många av de utmaningar som är förknippade med avgränsning, implementering och införande av Microsoft-teknik. 

VI KAN HJÄLPA DIG MED
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR

Power Platform skapar en mer sammanhållen säljstrategi hos Schur

"I efterhand kan vi se att Power BI verkligen har stärkt implementeringen av Dynamics 365 Sales, och jag är inte säker på att vi skulle ha lyckats utan det."  

 

Jan Damkjær 

Group Digitalization Director, Schur 

Få fler nyheter och insikter om Power Platform

Power Platform-lösningar. Låg kod, hög effekt

Att stödja och automatisera kritiska processer och samarbeten har alltid varit en uppgift för IT-proffs.  

 

Med Power Platform kan medarbetare från hela företaget själva implementera lågkodslösningar för att tillgodose specifika affärsbehov på ett enkelt och säkert sätt.  

Hitta mer innehåll som inspirerar och informerar

Vill du veta mer? 

Tala med en expert om dina möjligheter med Microsoft Power Platform och Cepheo.  


Patrick Bubicic
Telefon: +46 730 78 78 70

Effektivisera och stärk din verksamhet