Varför välja BI- och analyslösningar från Cepheo?

 • Affärerna i första rummet

  Vi förstår att tekniken bara är den katalysator som frigör det verkliga värdet av dina affärsdata.

 • Hela verksamheten

  Med kapacitet inom ERP, CRM och mer därtill kan vi hjälpa dig att få tillgång till och använda data från hela din värdekedja.

 • Branschledande verktyg

  Vårt Microsoft-fokus ger dig tillgång till det intelligentaste, säkraste och mest integrerade ekosystemet av data- och analysverktyg.

Power BI ger ökad insikt hos PMC Hydraulics

"Power BI gör det möjligt för vårt team att komma åt och visualisera data i nära realtid, vilket ger värdefulla insikter som tidigare var dolda."   

 

Anders Bäckman 

CIO, PMC Hydraulics 

Några av våra BI- och analyskunder
Vill du komma i kontakt med oss?

5 skäl att välja Cepheo för data och analys

 • Cepheo har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med analys- och rapporteringsverktyg för Microsoft Dynamics-plattformen.   

   

  Vi kan hjälpa dig att ta bort informationssilor och samordna strukturerade och ostrukturerade data för att skapa en enda 360-gradersvy över företaget.  

   

  Med förbättrad datanoggrannhet och relevans kan dina medarbetare arbeta med tillförsikt och göra mer med dina data.   

 • På Cepheo har vi insikt i de branschprocesser som gör att ditt företag fungerar smidigt – och de som kan sakta ner farten.   

     

  Vi kan hjälpa dig att identifiera de KPI:er som du bör följa för att övervaka och rapportera hur ditt företag mår i realtid.  

   

  Vi kan också säkerställa att dina Dynamics 365-lösningar ger dig de affärsdata du behöver för att generera dessa KPI:er, ta bort flaskhalsar och skapa mervärde.   

 • Korrekta och relevanta data är din mest värdefulla affärsresurs.   

   

  Vi på Cepheo kan hjälpa dig att implementera ett strukturerat tillvägagångssätt för att hitta, komma åt, lagra och säkra dina data med moderna arkitekturer som data lakehouses och verktyg som Microsoft Fabric.  

   

  Vi kan sedan hjälpa dig att integrera Power BI i hela din organisation för att möjliggöra informationsdelning, främja professionell rapportering och driva på innovation.    

 • För att BI och analys ska generera värde för alla dina medarbetare måste de integreras i hela verksamheten.   

   

  Cepheo har en bred uppsättning funktioner inom Microsoft Dynamics 365 ERP- och CRM-applikationer, Power Platform och Azure.   

   

  Detta hjälper oss att ta ett helhetsgrepp när vi använder data- och analysverktyg som Power BI för att få fram insikter från hela ditt företag.   

 • AI och maskininlärning förändrar spelplanen när de tillämpas på ett intelligent och effektivt sätt.  

   

  Cepheo kan hjälpa dig att identifiera affärsområden där avancerad analys – möjliggjord av AI och maskininlärning – kan förvandla dina data till en konkurrensfördel.  

   

  Du kan börja i liten skala med lågriskprojekt som ger mervärde från dag ett genom att leverera användbara insikter som ökar den operativa effektiviteten och skapar nya möjligheter.  

VI KAN HJÄLPA DIG MED
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR

Power BI förenklar vardagen för Madshus

"Det har blivit enklare för medarbetarna att skaffa den överblick de behöver. Lösningen gör att fler av våra medarbetare själva kan hitta information i våra system."  

 

Bjørn Myhre 

IT Manager, Madshus 

Få mer insikter om AI, BI och avancerad analys

Gå från data till insikt och handling

Dina affärsdata är bara användbara när de möjliggör insikter. Och dessa insikter skapar bara värde när de leder till handling.  

 

Hur skapar du en plattform som väcker liv i data och ger underlag för smartare och mer handlingsinriktade affärsbeslut?  

Hitta mer innehåll som inspirerar och informerar

Vill du veta mer? 

Tala med en expert om dina möjligheter med AI, BI och avancerade analyslösningar från Cepheo.  


Patrick Bubicic
Telefon: +46 730 78 78 70

Vi hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut