Möjliggör snabbare och bättre kundservice med Cepheo

 • Dokumenterad kundservicekapacitet

  Decennier av erfarenhet av att implementera Dynamics-baserade lösningar som ger våra kunder möjlighet att ge överlägsen kundservice.

 • Mycket mer än bara kundservice

  Dokumenterad kompetens inom utveckling, implementering, support och service av Dynamics CRM och ERP, Power Platform, Azure samt data och analys.

 • Fokus på och insikter om branschen

  Genom att arbeta med kunder i olika branscher förstår vi vikten av att optimera serviceverksamheten för att tillgodose specifika branschbehov.

Lindab Profil uppnår snabbare och bättre kundservice

"Genom att använda Dynamics 365 Customer Service har vi kunnat strukturera arbetet på ett bättre sätt och hantera flera ärenden samtidigt."

 

Evelina Wallander 

Business Developer, Lindab Profil 

Några av våra kunder inom Dynamics 365 CRM
Vill du komma i kontakt med oss?

4 skäl att välja Cepheo och Dynamics 365 Customer Service

 • Oavsett om du implementerar kundtjänstfunktioner för första gången eller utökar dina befintliga processer och applikationer kan Cepheo leverera en lösning som uppfyller dina nuvarande behov och gör att du kan utöka och utveckla dina funktioner i takt med att dina förväntningar och ambitioner förändras. 

    

  Och eftersom vi använder Dynamics 365-plattformen för att driva våra egna kundtjänstprocesser förstår vi utmaningarna med att avgränsa, implementera och underhålla en effektiv plattform. 

 • På Cepheo har vi en holistisk, affärsinriktad syn på IT-teknik och bygger heltäckande lösningar som kan koppla samman hela verksamheten. 

    

  Genom att integrera kundtjänstprocesser i hela verksamheten på det här sättet kan du ge dina anställda möjlighet att samarbeta och dela med sig av kunskap och insikter. 

    

  Och genom att kombinera detta med AI-baserad routing som klassificerar ärenden och tilldelar dem till den bäst lämpade handläggaren kan du erbjuda snabbare och effektivare hantering av ärenden. 

 • Ingen kund är den andra lik. Att ge tillgång till effektiv och lyhörd support via flera kanaler är därför avgörande för att kunderna ska bli nöjda. 

    

  Vi kan hjälpa dig att förbättra din kundtjänstplattform med funktioner från Microsoft Power Platform som gör det möjligt för dig att ta emot och lösa supportärenden på kundernas valfria plattformar. 

    

  Oavsett om de föredrar att ta kontakt via telefon, e-post, en kundsupportportal eller en AI-assisterad chattbot kan du hjälpa dem när och där det passar dem bäst. 

 • Korrekta och relevanta data är din mest värdefulla affärsresurs – särskilt när det gäller att leverera snabb och effektiv kundservice. 

    

  Vi kan hjälpa dig att implementera ett strukturerat och strategiskt arbetssätt för att skaffa, få tillgång till, lagra och skydda dina kunddata. 

    

  Du kan sedan dela information på ett säkert sätt i hela din kundorienterade organisation för att möjliggöra snabba och välgrundade processer. 

VI KAN HJÄLPA DIG MED
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR
Få fler CRM-nyheter och insikter

Hur mycket vet du egentligen om dina kunder?

Med Microsoft Dynamics 365 CRM-lösningar har dina team inom försäljning, marknadsföring, kundservice och fältservice en enda, sammankopplad vy över kundåtgärder och interaktioner i hela företaget.  

 

Använd teamwork hellre än gissningar för att öka försäljningen och bygga starkare kundrelationer.  

Hitta mer innehåll som inspirerar och informerar

Vill du veta mer? 

Tala med en expert om dina möjligheter med Dynamics Customer Service-lösningar från Cepheo. 

Patrick Bubicic
Telefon: +46 730 78 78 70

Vi stärker dig för att stärka dina kunder