• +
  0
  dagliga användare av lösningar från Cepheo
 • +
  0
  flera års erfarenhet av projektorienterad tillverkning
 • +
  0
  flera års samarbete med Microsoft

Vi hjälper dig att leverera projekt i tid och inom budget

 • Expertis inom branschen

  Mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa kunder inom projekttillverkning att förbli konkurrenskraftiga och lönsamma.

 • Särskilda lösningar

  Heltäckande lösningar baserade på Dynamics 365 Supply Chain Management och Business Central.

 • Microsoft-fokus

  Dokumenterad utvecklings- och implementeringskapacitet inom Dynamics 365, Power Platform och Azure.

Några av våra kunder i branschen
Vill du komma i kontakt med oss?

Aalborg Energie Technik värdesätter samarbete som bygger på förtroende

“Under hela processen visade Cepheo förståelse för vårt företag, vår bransch, våra önskemål och behov.” 

 

Nicolai Møller
Director of Aftermarket, Aalborg Energie Technik

Få överblick och insikter med en pålitlig affärspartner

När värdekedjan är komplex och känslig för störningar underlättar det att samarbeta med en partner som kan kombinera människor, data och teknik för att ge ditt företag insikt och kontroll över dina viktigaste affärsprocesser – inklusive “project to profit”, “order to cash” och “service to cash”.   

 

Cepheos branscherfarenhet och särskilt anpassade lösningar innebär att vi kan samarbeta med dig för att hantera de utmaningar som företag som arbetar med ”engineering-to-order”, ”assembly-to-order” och ”configure-to-order” ställs inför varje dag.   

ERP-lösningar som är särskilt anpassade för din bransch

 • Utöka standardfunktionerna i Business Central med omfattande projekthanteringsfunktioner och kraftfulla verktyg för samarbete och rapportering, så att du kan effektivisera och koppla samman processer i hela företaget och leveranskedjan för att möjliggöra effektivare och mer lönsamma projekt. 

   

  Du kan 

   

  • ge projektledarna full kontroll med cockpits som visar både helheten och alla detaljer   
  • köra flexibla, effektiva arbetsflöden som möjliggör smidigare processer och ett bättre resultat   
  • leverera projekt som uppfyller efterlevnadsmål, budgetmål och kundförväntningar.  

   

  Läs mer här

   

  Se alla våra tillverkningslösningar här 

   

 • Utöka standardfunktionerna i Dynamics 365 Supply Chain Management och Dynamics 365 Project Operations för att överträffa kundernas förväntningar på kvalitet, pris och leverans, uppfylla efterlevnadsmål och driva en mer konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.    

   

  • Möjliggör ett effektivt projektgenomförande i hela företaget och genom hela arbetsprocessen.   
  • Gör snabbare och mer exakta försäljnings- och projektkalkyler.  
  • Ge projektledarna full kontroll så att de kan övervaka projektets resultat och reagera snabbt på förändringar.  
  • Spara tid och resurser med full kontroll över projektupphandlingsprocesserna.  
  • Snabba upp projektfaktureringen med avancerade och flexibla funktioner.  

   

  Läs mer här

   

  Se alla våra tillverkningslösningar här

 • Utöka Dynamics 365 Supply Chain Management med funktioner som möjliggör smidig spårning, styrning och automatisering av tekniska processer för företag som designar och tillverkar komplexa produkter. Omfattande produktinformation möjliggör optimerad projektstyrning från de inledande design- och revideringsfaserna till produktion och löpande produktutveckling.  

   

  Du kan  

   

  • få tillgång till viktiga data från olika avdelningar och anläggningar i ett och samma system 
  • integrera med CAD-lösningar för att få korrekta och uppdaterade produkt-, materialförtecknings- och revisionsdata 
  • identifiera specifikationer för produkter, reservdelar och komponenter för att påskynda leverans och service 
  • få en fullständig översikt över leveranskedjan och detaljerad information om inköpspriser och försäljningspriser 
  • kontrollera förändringsprocesser, optimeringar och produktionsprocesser med underleverantörerna. 

   

  Se alla våra tillverkningslösningar här

Processtöd från början till slut från en enda partner

Cepheos särskilt anpassade branschlösningar tillhandahåller viktiga projektledningsfunktioner och samarbetsverktyg som ger projektledare full kontroll över resurser och kostnader i hela värdekedjan. 

 

Vi kan också integrera med PLM-, PDM- och CAD-system för att förbättra den operativa effektiviteten och möjliggöra effektiv datahantering i alla dina innovations-, design- och teknikprocesser. 
 

Med den här IT-grunden kan du optimera projektleveranserna för att öka lönsamheten och bygga långsiktiga kundrelationer.  

Maximera dina eftermarknadsintäkter

Fältservice och erbjudanden om ”Product as a Service” kan vara en växande intäktskälla och en viktig konkurrensfördel för ditt företag. 

 

Vi på Cepheo kan hjälpa dig att ge dina anställda information, verktyg och processer för att optimera fältserviceverksamheten och skapa större värde för ditt företag. 

 

Vi kan också bedöma hur integrering av mixed reality, IoT och AI kan möjliggöra övervakning i realtid, förebyggande underhåll och mer kostnadseffektiv fjärrlösning av serviceproblem. 

Läs om några av våra kunders framgångsrika digitala resor
VI KAN HJÄLPA DIG MED
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR

Industri 4.0 – skapa en grund för innovation och lönsamhet

Optimera leveranskedjan, förbättra värdekedjan och skapa lönsamma intäktsströmmar för produkter i form av tjänster med Industri 4.0-teknik.   

 

Läs om hur Industri 4.0-teknik kan hjälpa dig att förnyas och utvecklas – och hur du kan komma igång.   

Att arbeta med Cepheo – vad du kan förvänta dig

På Cepheo kombinerar vi affärs- och branschförståelse med heltäckande kapacitet inom Dynamics 365, Power Platform, Azure och Microsofts breda ekosystem.   

 

Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa standardiserade lösningar som automatiserar processer med bästa praxis och hanterar dagliga operativa utmaningar. 

 

Vårt beprövade arbetssätt kan minska implementeringskostnaderna med mer är 40 % och lägga en stabil grund för ett värdefullt och långsiktigt samarbete.  

Få fler nyheter och insikter från din bransch

Hitta mer innehåll som inspirerar och informerar

Vill du veta mer? 

Tala med oss på Cepheo om dina utmaningar och behov inom den projektorienterade tillverkningsindustrin.  


Hannah Narkun
Telefon: +46 709 253230

Fatta bättre beslut för din framtid