• +
  0
  års erfarenhet av tillverkningsindustrin
 • 0
  platser i Skandinavien
 • +
  0
  års samarbete med Microsoft

Gå framtiden till mötes

Vi bygger på Microsoft Dynamics 365-plattformen och levererar innovativa IT-lösningar med den snabbhet, smidighet och omfattning som du behöver för att kunna producera effektivare.

Cepheo förstår ditt företags utmaningar

Vår erfarenhet innebär att vi har en ingående kunskap om de kritiska processerna som utgör kärnan i ditt företag. Vi hjälper dig att utvärdera, implementera, driva och optimera dina IT-lösningar.

Med Cepheo kan du

Optimera och automatisera dina processer och din IT
för
att bli redo för industri 4.0

Bygga framtidens fabrik med industriell

IoT, molnet, AI och mixed reality.

Skapa en mer motståndskraftig leveranskedja
med smart
och datadriven tillverkning

Öka kundnöjdheten och stärka dina
anställdas
digitala kompetens

“Cepheo Collaborate är limmet som binder ihop våra system.”

Universal Robots får effektivare arbetsflöden och ett bättre utnyttjande av företagets Microsoft-lösningar med Cepheo Collaborate.

Detta får du hos oss

Cepheo erbjuder ett långsiktigt samarbete baserat på öppenhet, ärlighet och lösningar inom Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform, BI, AI, RPA och Managed Services.

Så här hjälper vi dig

Vi arbetar på ett strukturerat och systematiskt sätt baserat på standardprocesser och bästa praxis inom branschen. Detta garanterar rätt lösningar för dina utmaningar och behov. Även med snabb implementering.

Gör dig redo för Industri 4.0

Industri 4.0-tekniker förenklar och automatiserar arbetsprocesser för att hjälpa företag att öka konkurrenskraften.

 

Vill du veta hur och var dessa tekniker kan skapa affärsnytta i ditt företag?


Lösningar och tjänster för att effektivisera din tillverkningsverksamhet

 • Ökade kundförväntningar, global konkurrens och strängare lagstiftning sätter press på omsättningen. Vår lösning för processorienterade tillverkare förenklar processerna och optimerar verksamheten.

 • Uppfyll kraven på kvalitet, pris och leveranstider med vår lösning för projektorienterade tillverkare. Det kan öka kundnöjdheten och skapa en lönsammare verksamhet.

 • Utöka Business Central-standardfunktionerna med viktiga funktioner som ger projektledare full kontroll och insyn med centrala cockpitar. Det effektiviserar processerna och skapar lönsammare projekt.

 • Bli av med IT-driften och hanteringen av dina system genom att outsourca till Cepheo. Det ger dig mer tid att förnya och utveckla din verksamhet.

 • Öka produktiviteten och effektiviteten med Power Platforms intuitiva verktyg. De gör det möjligt för hela verksamheten att bygga brukaranpassade appar och automatisera ett stort antal processer.

 • Få hjälp med att få fram värdefulla data som du kan agera på och använda aktivt i din verksamhet, dina affärsprognoser och strategiska beslut.


Prata med Cepheos expert om dina utmaningar och behov inom tillverkningsindustrin

 

Patrick Bubicic

 

Sales Director, Sverige

Telefon:+46 730 78 78 70

Mail: pbubicic@cepheo.com

Namnet är nytt, men vi är inte nya i branschen