När vi dyker ner i den datadrivna världen, omgiven av AI och det oändliga havet av tillgängliga data, är det lätt att föreställa sig en virtuos datatrollkarl som bemästrar alla aspekter av data med lätthet. Men verkligheten är ofta mer komplex och ostrukturerad. Våra data är spridda och röriga, vilket kan göra det svårt att uppnå den datadrivna strategi vi strävar efter.

Det finns många utmaningar att ta hänsyn till när man bygger en datakultur (se nedan), men den största flaskhalsen för att bli datadriven är ofta den enskilda medarbetarens förmåga att hantera och förstå sin egen data. Medan många tror att svaret på att bli datadriven ligger i själva datan, är det faktiskt uppbyggnaden av en stark datakultur som är avgörande för att utvinna värde från både tillgänglig data och den tysta kunskap som medarbetarna besitter.

Nyckelelement i en datakultur som gör dina anställda till datasuperhjältar

  1. Ledningens engagemang: Ledningen ska inte bara stödja användningen av data, utan också vara aktiva förespråkare för datadrivna beslut. Deras engagemang sänder en tydlig signal om vikten av data till resten av organisationen.

  2. Utbildning och kompetensutveckling: Investering i medarbetarnas datafärdigheter säkerställer att de är rustade med de nödvändiga verktygen och kunskapen för att effektivt använda data i sitt arbete.

  3. Dataåtkomst och demokratisering: Att ge medarbetarna tillgång till data och de rätta verktygen för att analysera det främjar innovation och personligt ägande av datadrivna initiativ.

  4. Datastyrning och etik: Tydliga policyer för datahantering och säkerhet är avgörande för att bygga förtroende och säkerställa att data används ansvarsfullt och etiskt.

  5. Integration av data i affärsprocesser: Data ska naturligt integreras i dagliga affärsprocesser, så att det blir en rutinmässig del av beslutsfattandet.

  6. Mätning av framgång och feedback: Förmågan att mäta effekten av datadrivna initiativ och ta emot feedback säkerställer kontinuerlig förbättring och anpassning av strategier.

Att bygga en datakultur är en pågående process som kräver tid, tålamod och uthållighet. Men var hittar vi den viktigaste källan till data i denna process? Svaret är: i våra anställda.


Mänskliga interaktioner en gyllene källa till data


Direkt kundkontakt är en guldgruva av information. Interaktioner mellan företagets anställda och kunder, oavsett om det är ansikte mot ansikte, via telefon, e-post eller sociala medier, är en rik källa för att avslöja kundnöjdhet, preferenser och förväntningar.


Försäljningsmöten, kundserviceinteraktioner och servicebesök utgör alla viktiga källor till värdefull information. På försäljningsmöten, även om de ofta är kaotiska, är det avgörande att lyssna uppmärksamt och ta bra anteckningar för att förstå kundernas behov och vårda relationer.


Kundserviceinteraktioner, både direkta och skriftliga, ger möjlighet att samla in feedback och kontinuerligt förbättra serviceupplevelsen. Dessutom utgör teknikernas möten med kunder en sällan utnyttjad resurs. Genom att logga dessa interaktioner kan vi dra värdefulla insikter som kan bidra till att stärka affärer och kundnöjdhet.


Gå från tyst kunskap till konkret data


För att omvandla den värdefulla, men ofta tysta kunskap som våra anställda besitter, till praktiskt användbar data, är det avgörande att dokumentera och strukturera deras interaktioner. CRM-modulerna i Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Copilot spelar en central roll i denna process genom att underlätta insamling, organisering och analys av data från olika källor.


Copilot är en banbrytande lösning som effektivt lindrar bördan från tidskrävande uppgifter och främjar en mer datadriven strategi. Genom att integrera sömlöst med befintliga produktivitets- och CRM-system kan Copilot bistå säljare med en mängd olika uppgifter, från mötesförberedelser och skrivning av e-post till att lokalisera relevanta uppgifter och fokusera på att omvandla försäljningsleder till faktiska försäljningar. Med Copilot vid sin sida kan medarbetarna maximera sin produktivitet och fokusera sina insatser på de mest värdeskapande aktiviteterna.


Men vad gör vi med anteckningarna?


Vissa säljare älskar att göra sina anteckningar direkt i CRM-systemet, medan andra svär vid en penna och anteckningsblock. Samtidigt finns det ett berg av kunskap i e-postkorrespondensen i Outlook. Utmaningen är alltså att få anteckningarna samlade på ett ställe där de kan användas av flera.


För de analoga typerna kan Microsoft Power Platform eller Dynamics 365 Customer Engagement vara lösningen. Med en enkel installation kan du ta ett foto av dina anteckningar, ladda upp det till Dynamics 365 Sales, och låta Power Automate konvertera det till text och spara det som en anteckning helt automatiskt.


Bakom kulisserna arbetar en AI-modell som drar ut texten ur bilden. Syftet med att använda AI bör alltid vara att lätta arbetsbördan och demokratisera tillgången till värdefull data, och detta är ett konkret exempel på hur individuell kunskap görs till gemensam data.

 

Andra föredrar att ta anteckningar direkt på datorn. Dessa anteckningar kan antingen skrivas direkt in i ett CRM-system eller börja sitt liv som en e-post.


Om data börjar som en e-post är det bara två klick med musen för att spara, spåra och följa framtida e-postmeddelanden i samma tråd direkt i Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Customer Service. Med denna effektiva process kan det vara möjligt att förvandla dialoger till en källa till insikt och handling.


Uppskatta och utnyttja medarbetarnas kunskap


Att skapa en datadriven kultur handlar inte bara om att ha tillgång till stora mängder data, utan också om att uppskatta och utnyttja den kunskap som medarbetarna besitter. Därför bör du identifiera vilka saker som hindrar dina anställda från att dokumentera sin kunskap centralt i ert CRM-system och få fram de rätta lösningarna som kan adressera dessa utmaningar.


Genom att investera i utbildning, teknologi och etablering av tydliga riktlinjer kan du bygga upp en stark datakultur som driver tillväxt och innovation i din organisation.

Om författaren


Simon Jehrbo är Dynamics 365 CRM Manager hos Cepheo Danmark och har byggt upp en omfattande erfarenhet med ett brett spektrum av företag, från små lokala företag till stora internationella företag. Denna erfarenhet har stärkt hans expertis inom implementering av CRM-system och Change Management. Detta säkerställer framgångsrika projekt genom effektiv kommunikation och balanserat

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com