Av Jens Albom, Nordic Industry Lead, Utility

 

 

Energi är en värdefull resurs. Och som med allt av värde innebär det att skurkarna kommer att försöka lägga vantarna på den. Men det betyder inte nödvändigtvis att du bara kan bygga en mur och nöja dig med det.

 

Mål och motiv bakom attacker mot energibranschen kan variera. Det enda som är säkert är att hoten är verkliga – både mot fysisk infrastruktur och digitala tillgångar. Och tyvärr pekar allt på behovet av en mycket högre beredskapsnivå inom den närmsta tiden.

 

Kritisk infrastruktur och geopolitisk oro

 

De senaste årens händelser på kontinenten har fått stora konsekvenser för hur vi tänker kring säkerhet inom energisektorn. Inte många timmar efter att Nord Stream 2-kabeln förstörts och Nord Stream 1 stängts av sågs oidentifierbara drönare över den norska kontinentalsockeln.

 

Energi har blivit ett verktyg i den moderna krigföringen. Det innebär även att försvaret av den infrastruktur som krävs för produktion och distribution av energi är ett verkligt mål. För dig som äger, driver eller förvaltar denna infrastruktur innebär utvecklingen ett stort samhällsansvar.

 

Naturligtvis är nationella säkerhetsmyndigheter smärtsamt medvetna om detta. Samtidigt som energikontroll har blivit ett vapen är det också en central punkt i försvarsstrategin, vilket allt fler länder tar höjd för med bra mekanismer för redundans och skydd. Men betyder det att du är trygg så länge du skyddar din infrastruktur?

 

Energisektorn är ett omfattande pussel, där allt fler bitar läggs digitalt. Det räcker att några få bitar hamnar i fel händer och kommer på avvägar, så står man inför en verklig säkerhetsrisk.

 

Kan du sätta ett värde på dina digitala tillgångar?

 

Att kunna stänga av ett kraftverk som svar på en drönarobservation är ju bra. Men för de flesta av de tillgångar du behöver skydda är tangentbord och möss ett större hot än kofot och ficklampa. Även mot till synes harmlös information.

 

När är folk hemma? När är de på jobbet? Under vilka perioder ökar ett visst företag sin produktion? Det här är information som i bästa fall är trivial och i värsta fall är den sista pusselbiten för människor med onda avsikter. För vissa är en planritning en arbetsplan – för andra är det en karta över angreppsmål.

 

GDPR har varit till stor hjälp när det gäller skyddet av personuppgifter, men allt omfattas inte av direktivet. Du har ett ansvar gentemot individen, men även gentemot samhället i stort. Nätbolagen sitter på stora mängder data, vilket för många kan innebära en stor marknadsfördel. Om man utgår från att all information är potentiellt värdefull för någon är man väl rustad att försvara den.

 

Använd ny teknik innan tjuven gör det

 

”An ounce of prevention is worth a pound of cure”, sa Benjamin Franklin. Det ligger definitivt något i det. Att skydda sin verksamhet, både fysiskt och digitalt, kostar relativt lite jämfört med de förluster man riskerar om det uppstår sprickor i försvaret.

 

Oavsett om du gillar det eller inte är din teknik (både IT och OT) och din information strategiskt viktiga mål för hackare, aktivister och främmande makter. Och om du inte tar dessa hot på allvar kan du snabbt förvänta dig kostsamma sabotage, industrispionage eller läckor runt nästa hörn.

 

Vårt bästa råd för att ligga steget före är att använda ny teknik som är anpassad till de risker som finns i den värld vi lever i. Inkräktare kommer alltid att leta efter genvägar och bakdörrar. Se till att identifiera och stänga av dem innan de får chansen. Det finns många verktyg du kan använda, från klassificering och segmentering av data till uppgradering av fysisk infrastruktur.

 

Och hur är det med artificiell intelligens?

 

I vår förra artikel diskuterade vi de möjligheter som artificiell intelligens (AI) ger energisektorn, men ämnet är även högst relevant när det gäller säkerhet (särskilt cybersäkerhet). Och det av två skäl: AI kan snabbt bli både frågan och svaret.

 

Precis som med annan teknik är den bästa strategin ofta att skydda sig med samma medel som angriparna använder mot en. AI möjliggör snabbare och mer sofistikerade attacker än tidigare, men den kan även användas för att identifiera och stoppa sådana attacker på ett effektivare sätt.

 

Använd artificiell intelligens med måtta, men var inte rädd för att experimentera. För det gör den andra sidan, så det kan vara bra att tala samma språk.

 

Denna artikel är den tredje i en serie om framtidens energiteknik. I nästa artikel ska vi titta närmare på hållbarhet.

 

Artikel 1 - Framtidens energiteknik: Tåget går

 

Artikel 2 - Framtidens energiteknik: Artificiell intelligens

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com