Utmaning

Tidigare partnern hade för få resurser och bristande kompetens för att kunna leverera på Gearbulks behov.

Lösning

Support och hantering av Gearbulks Dynamic 365 Finance och Supply Chain Management-lösningar genom ett Cepheo Managed Services-avtal.

Resultat

Större effektivitet, snabbare utveckling och bättre utnyttjande av lösningar.

Gearbulk är ett internationellt rederi med norska rötter, vilket genom sina olika företag, intressen och joint ventures tillhandahåller transport- och logistiktjänster inom flera branscher.


I en organisation med internationell struktur och medarbetare över hela världen krävs det en IT-infrastruktur med stabil drift. På Gearbulk visste man väl att administrationen av applikationerna och användarstödet borde hanteras externt för att frigöra resurser på företaget. Utmaningen för Gearbulk var att deras leverantör visade sig vara för liten och saknade resurserna att hantera uppgiften:


"Det var ibland extremt svårt att få tag på vår partner, och det tog helt enkelt för lång tid från det att vi gjorde en förfrågan tills problemet var löst," säger Stian Maarten Van Dam Lie, chef för redovisning och controlling på Gearbulk.

 

Stor och solid partner säkerställer grunden för tillväxt

 

Den långa svarstiden var inte bara ett irritationsmoment, utan blev också en flaskhals som sänkte Gearbulks produktivitet. Man undersökte därför marknaden och pratade med kontakter och leverantörer över hela världen. Mot denna bakgrund valde Gearbulk Cepheo som sin nya partner med ansvar för driften av sina Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management-lösningar genom ett Managed Services-avtal. Avtalet säkerställer tillgången till resurser hos Cepheo, som är dedikerade till drift och hantering.


”Vi valde Cepheo för att få en solid partner med en bred portfölj av tjänster. Vi var, och är, medvetna om att våra behov kommer att förändras med tiden. Därför är det viktigt att ha en partner med storleken och bredden som gör att vi hänger med,” förklarar Stian Maarten Van Dam Lie.

 

Bland fördelarna som Gearbulk och Stian Maarten Van Dam Lie upplever med Cepheo, finns en dedikerad Service Delivery Manager som leder de gemensamma mötena och driver processen.


”Service Delivery Managern säkerställer en hög grad av kontinuitet och stabilitet tack vare de veckovisa dialogmötena. Vi har varit mycket nöjda med den noggranna uppföljningen och dokumentationen av avtal och planer, och det har varit mycket viktigt för oss. Det har varit avgörande att få en partner med stor tillgänglighet och struktur i kontakten,” säger Stian Maarten Van Dam Lie.


Han gör ingen hemlighet av att Gearbulk med hjälp av Cepheo, har kunnat accelerera processer och förbättra sina resultat:


”Vi har nära kontakt med Service Delivery Manager om vad vi planerar att få gjort i samband med projekt och de ändringar som behöver göras i systemet. Så vi utnyttjar helt enkelt tiden bättre och har färre utmaningar.”

”Ska jag vara ärlig så hade vi inte varit där vi är idag om vi inte hade bytt till Cepheo.”

Stian Maarten Van Dam Lie
Chef för redovisning och controlling, Gearbulk

Bättre rustad för framtiden

 

Samarbetet med Cepheo har varit avgörande för Gearbulks förmåga att frigöra resurser och utnyttja tiden bättre:


”Ska jag vara ärlig så hade vi inte varit där vi är idag om vi inte hade bytt till Cepheo. Vi har kunnat genomföra många fler projekt och har kommit längre i vår digitala utveckling eftersom vi har frigjort kapacitet för vårt team att göra andra saker,” säger Stian Maarten Van Dam Lie.


Han förklarar att de utmaningar Gearbulk tidigare brottats med när det gäller momsredovisning och budgetstyrning har lösts snabbare än väntat.


Ambitionen på Gearbulk är att utnyttja så mycket av systemen som möjligt, och här är det viktigt med en partner som kan utmana idéer och koncept, och inte bara leverera det som är beställt:


”Om vi ska uppnå maximalt utnyttjande av systemen och vara väl rustade för framtiden, kommer vi inte att klara det på egen hand. Därför jag är glad över att ha Cepheo som partner, och jag är trygg kring vår framtid tillsammans,” avslutar Stian Maarten Van Dam Lie.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com