Utmaning

Ett äldre ERP-system utan support gjorde det svårt att effektivisera, optimera och vidareutveckla Aarhus Havn inför framtiden.

Lösning

Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Power Platform och en tredjepartslösning.

Förväntat värde

Aarhus Havn förväntar sig att lösningarna ska öka effektiviteten och säkerheten i hamnen för att kunna möta de komplexa utmaningar som en modern hamn står inför.

Aarhus Havn är Danmarks största kommersiella hamn. Varje dag hanterar hamnen tusentals ton gods som har stor betydelse för både företag och allmänhet. Den står faktiskt för över 70 procent av den danska containertransporten. Detta gör hamnen till en del av den samhällskritiska infrastrukturen i Danmark, vilket ställer höga krav på driftsäkerheten.


För att leva upp till kraven på en stabil och effektiv verksamhet behöver Aarhus Havn en modern, välfungerande och säker affärsplattform. Under många år har företaget använt Microsoft Dynamics AX med flera anpassningar, som tillsammans hanterade alla data för hamnens totala omsättning. Men systemet är gammalt och har inte längre support.

 

Därför beslutade företaget att uppgradera till ett framtidssäkert system, säger Henrik Munch Jensen, CFO på Aarhus Havn:

 

“Vårt system är mycket viktigt – både för oss och för de företag och allmänheten som är beroende av oss.”

 

Säker hamn med en framtidssäkrad affärsplattform

 

Bland annat upphörde supporten för det gamla ERP-systemet. Dessutom behövde Aarhus Havn uppgradera sitt system för att följa med i den tekniska utvecklingen och leva upp till förändrade marknadskrav. Baserat på sin egen bedömning och råd från IT-partnern Cepheo valde de två molnbaserade affärslösningar från Microsoft och en tredjepartslösning som bäst passade företagets behov.

 

Henrik Munch Jensen berättar om deras beslut:

 

“Vi utvärderade våra alternativ och bestämde oss för att använda Microsoft Dynamics 365 Finance eftersom systemet överensstämde med våra behov. Till att börja med har vi valt den minst komplicerade uppgraderingen med ett standardiserat system, vilket ger oss fler möjligheter i framtiden”, säger CFO:n.


Med Dynamics 365 Finance får Aarhus Havn en lösning som är integrerad, flexibel och skalbar. ERP-systemet gör det möjligt för företaget att optimera processerna, minska kostnaderna och uppnå en ökad kundnöjdhet. Det kan också hantera alla data i ett enda system och utökas med nya funktioner i takt med att affärsbehoven förändras och nya tekniska möjligheter uppstår.


Aarhus Havn såg också en stor potential i att använda Microsoft Power Platform, som bland annat gör det möjligt att skapa appar, analysera och visualisera data och automatisera uppgifter. Vissa av företagets medarbetare har redan använt Microsoft Power Automate för att automatisera några av uppgifterna på ekonomiavdelningen. Nu planerar de att sprida användningen även till andra områden.

 

“Vi tror att Power Platform gör det möjligt att samarbeta med nya partners med begränsad kodning. Vi förväntar oss mycket av den fortsatta spridningen av Power Automate. Vi har automatiserat flera av våra processer på ekonomiavdelningen, och nu kan vi också utvidga automatiseringen till kundområdet”, säger Henrik Munch Jensen.

 

Företaget valde också tredjepartslösningen Flexport, en hamnlösning som utvecklats för Dynamics 365 Finance. Lösningen bidrar till att optimera deras leveranskedja och transporter.

 

Genom att välja Dynamics 365 Finance, Power Platform och Flexport får Aarhus Havn en enhetlig lösning som kan hantera alla aspekter av verksamheten, från ekonomi och logistik till kundservice och analys av data. Detta hjälper företaget att bli mer effektivt, modernt och konkurrenskraftigt under de kommande åren.

“Vi ser fram emot att ta i drift det nya systemet vid årsskiftet. Vi hoppas att lösningarna kommer att optimera vårt arbetsflöde och lyfta driftsäkerheten till en ännu högre nivå än vi har varit vana vid.”

Henrik Munch Jensen

CFO, Aarhus Havn

Stora förväntningar och höga ambitioner

Aarhus Havns IT-partner Cepheo håller på att implementera lösningarna. Även om lösningarna inte förväntas tas i drift förrän i början av 2024 har det Aarhusbaserade företaget stora förväntningar och höga ambitioner.

 

“Vi ser fram emot att ta i drift det nya systemet vid årsskiftet. Vi hoppas att lösningarna kommer att optimera vårt arbetsflöde och lyfta driftsäkerheten till en ännu högre nivå än vi har varit vana vid. Aarhus Havn är en kritisk infrastruktur, och därför är effektivitet och säkerhet helt avgörande”, säger CFO Henrik Munch Jensen.

 

Han tillägger också att det fanns mycket tydliga skäl till varför de valde Cepheo som partner.

 

“Under anbudsförfarandet blev Cepheo snabbt intressant. De uppvisar lyhördhet och ett konstruktivt förhållningssätt, och vi hoppas att vi lagt en grund för ett långt partnerskap. Vi upplever ett stort engagemang, och företagskulturen på Cepheo passar oss bra.”

 

Cybersäkerhet är nästa steg

 

Digitaliseringen av Aarhus Havn stannar inte här.

 

För närvarande har företaget ett starkt fokus på att öka cybersäkerheten, eftersom hamnar tyvärr har blivit måltavla för cyberattacker. Och eftersom Aarhus Havn är Danmarks största kommersiella hamn är det viktigt att företagets system är skyddade och alltid fungerar som de ska.

 

Med den nya molnbaserade affärsplattformen är Aarhus Havn bättre rustad att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com

Fler kundberättelser