Utmaning

Lyse hade en föråldrad SAP-lösning, en så kallad ”burning platform”, som skulle fasas ut inom några år.

Lösning

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations och ett antal ISV:er.

Resultat

Lyses nya plattform ger bolaget god anpassningsförmåga och skalbarhet.

Lyse hade en SAP-lösning som var på väg att stängas ner inom några år, en så kallad burning platform. De insåg att de behövde tänka om och inledde processen med att hitta ett alternativ. Koncernen undersökte marknaden och övervägde olika arkitekturnivåer för att komma fram till möjliga lösningar.

 

För Lyse handlade det dock inte bara om att hitta rätt plattform för idag. Både koncernen och branschen är i ständig förändring, så skalbarhet var en viktig aspekt i sökandet efter en ny plattform och leverantör. Därför valdes kombinationen av Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations och Cepheo.

 

”Behöver någon som förstår oss”

 

Lyse är en heltäckande organisation med många affärsområden. Utöver kärnverksamheten inom energi har Lyse utökat sin verksamhet till att omfatta telekommunikation, tekniska lösningar och infrastruktur.

 

Randi Mjelstad är affärsrådgivare på Lyse och funktionellt ansvarig för införandet av Dynamics 365 i företaget. Hon understryker vikten av att ha en samarbetspartner som förstår branschen de verkar i.

 

”Cepheo visade prov på branschkunskap och vi kände att de lyssnade och förstod oss när vi presenterade våra behov. De visade en demo av sina branschspecifika ISV-lösningar som uppfyllde många av våra behov. Det var därför vi valde Microsoft, och i förlängningen Cepheo, som leverantör”, berättar Mjelstad.

 

Samtidigt värdesätter hon en samarbetspartner som är öppen och ärlig i sin feedback:

 

”Det har inte varit en dans på rosor hela vägen. Vi har haft våra upp- och nedgångar tillsammans, men vi sätter stort värde på en samarbetspartner som förstår våra behov och är villig att förbättra processerna”, säger hon.

”SAP var en mastodont. Nu har vi flexibiliteten att välja de lösningar som passar våra ständigt föränderliga affärsbehov.”

 

Glenn Roger Hisdal
CIO, Lyse

Behov, process, funktion – i den ordningen

 

Microsofts plattform är känd för sin funktionalitet, men Lyses behov kom i första hand. Därför innebar det första steget att bygga en grund för lösningen baserad på en branschstandard, anpassad till Lyses faktiska behov.

 

På så sätt såg projektet till att arbeta med en Lyse-process snarare än en Microsoft-process. Mjelstad fortsätter med att beskriva en spännande resa i designfasen, där metoden från Cepheo var ett mycket bra verktyg.

 

”Processen handlade om hur vi skulle använda systemet snarare än om detaljerna i funktionerna. Cepheo sa nej om de tyckte att något avvek från planen, och vi hade en bra dialog om den fortsatta utvecklingen av lösningarna på toppen. Det var avgörande för oss att dessa behov tillgodosågs i den fortsatta utvecklingen av ISV-lösningarna”, berättar Mjelstad.

 

Och det gedigna arbetet med att bygga en grund för skalbarhet och nya behov har redan visat sig vara värdefullt för Lyse. Det senaste tillskottet i energikoncernen är Lyse Tele, och Mjelstad beskriver en smidig process med att inkludera dem i plattformen:

 

”Vi tittade nästan inte alls på funktionalitet utan fokuserade på affärsprocesser som byggde på samma grund. Nu inser vi värdet av att ha gjort ett bra jobb med grunden”, konstaterar hon.

 

Komposerbarhet är ett nyckelbegrepp för CIO:n

 

För Glenn Roger Hisdal, CIO på Lyse, var det viktigt att göra systemen komposerbara. Denna systemdesignprincip handlar om komponenternas inbördes relationer, vilket gör det enkelt att anpassa lösningen till olika affärsbehov. Man börjar med en kärna och väljer sedan de moduler som stöder kärnan på det sätt som bäst driver verksamheten framåt.

 

”Vi började med Dynamics i botten, en minsta gemensam multipel som vi kallar Lysestandarden, och sedan en uppsättning branschspecifika moduler ovanpå, varav flera kommer från Cepheo”, berättar Hisdal.

 

Det gör det enkelt för Lyse att anpassa nya moduler i takt med att bolagen utvecklas. Hisdal nämner förvärv, fusioner, fissioner, efterlevnad, regler, politik och leverantörsutmaningar som bra användningsområden där fokus på komposerbarhet kommer till sin rätt.

 

”SAP var en mastodont. Nu har vi flexibiliteten att välja de lösningar som passar våra ständigt föränderliga affärsbehov”, fortsätter han.

 

En samarbetspartner för framtiden

 

Ivar Berg, Head of Solutions Architect på Cepheo, beskriver ett spännande projekt från allra första början:

 

”Lyse är ett mycket spännande företag att arbeta med. De har ett sunt plattformstänk både för idag och för de närmaste åren. Vilka kommer att vara ledande om fem, tio och femton år?”

 

Berg menar att kombinationen av Cepheos metod och Lyses ambitioner var avgörande för projektets framgång. Samspelet mellan processer, från bästa praxis och ytterligare funktionalitet i branschen till en effektiv molnlösning för säkra uppgraderingar och underhåll, ger en mycket skalbar och robust plattform.

 

”Vårt mål är affärsnytta för våra kunder. Det får vi genom att låta våra konsulter fokusera på specifika branscher, vilket gör oss till bra rådgivare”, berättar han.

 

Mjelstad ser optimistiskt på framtiden tillsammans med sina samarbetspartner från Cepheo:

 

”Lyse är inte samma sak idag som det kommer att vara imorgon eller om ett år. Vi är ett företag och en bransch som genomgår stora förändringar. Därför behöver vi ett system som är skalbart för framtidens affärsmodeller”, avslutar hon.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com

Fler kundberättelser