Utmaning

Aker Horizons ville ha ett affärssystem som var säkert och funktionellt och som kunde växa med deras ambitioner och behov.

Lösning

Microsoft Dynamics 365 Finance & Cepheo Axelerator.

Resultat

Aker Horizons har ett säkert, funktionellt och skalbart affärssystem – även implementerat på drygt två månader.

Aker Horizons utvecklar gröna industriprojekt och teknik som påskyndar omställningen till ett utsläppsfritt samhälle. Bolaget är verksamt inom förnybar energi och koldioxidinfångning och utvecklar gröna industriella kunskapscentra som kombinerar kostnadseffektiv förnybar energi med vätgasproduktion och nedströmsaktiviteter.


Aker Horizons ingår i Aker-koncernen med 180 års industriell erfarenhet och bygger vidare på befintlig industriell, teknisk och kapitalmarknadsrelaterad expertis för att lösa klimatutmaningarna.


För att kunna göra det behövde Aker Horizons en lösning som kunde uppfylla både tekniska och funktionella krav samtidigt som säkerheten garanterades. Dessutom var det viktigt att ha en skalbar lösning som kunde möta företagets tillväxtambitioner och därmed ökade krav på funktionalitet. 


Utifrån detta påbörjades en omfattande process för att hitta en lämplig lösning samt en partner med relevant kompetens och god förståelse för uppgiften. Det var även viktigt att den valda partnern hade en agil metodik för implementering eftersom de var under tidspress för att få lösningen live så snabbt som möjligt. De letade därför efter en partner som kunde anta utmaningen och vara med i försöket att slå ”världsrekord” i implementeringen. 

 

Blixtsnabb ERP-implementering med Cepheo Axelerator

 

Aker Horizons började med en grundlig utvärdering av olika ERP-lösningar på marknaden och bedömde att Microsoft Dynamics 365 var den lösning som bäst uppfyllde deras behov.

 

Vidare fortsatte arbetet med att kartlägga olika partners kompetensnivå och branschkunskap. Cepheo utmärkte sig tidigt i processen som en partner med djup kompetens och inte minst en projektmetodik som skulle vara den mest effektiva implementeringsmetoden för att säkerställa framsteg och kvalitet.

 

Efter att Aker Horizons och Cepheo kom överens om ett samarbete 26 oktober 2020 inleddes implementeringsprocessen omedelbart.

 

Tack vare stor förändringsvilja, god samarbetsförmåga, ett tydligt tillämpningsområde från Aker Horizons samt en förkonfigurerad installation av Dynamics 365 med en väl integrerad implementeringsmetod i Cepheo Axelerator och mycket kompetens hos Cepheo gick Aker Horizons-bolagen Aker Carbon Capture och Aker Offshore Wind live med Microsoft Dynamics 365 Finance 1 december 2020.

”Under processen har Cepheo och Microsoft bidragit med expertis och insikt om vilka funktioner som uppfyller våra behov, både idag och inom en snar framtid. Vi är mycket nöjda med att detta ambitiösa projekt slutfördes i tid.”

– Petter Natås, Group Chief Controller i Aker Horizons.

Skolboksexemplet på effektiv ERP-implementering

 

Så det tog drygt två månader efter att Aker Horizons startade projektet för att skaffa en ny affärssystemslösning tills de var live. Något av skolboksexempel på effektiv ERP-implementering.

 

”Vi vet inte om det är ett världsrekord, men att det har varit en otroligt intensiv och effektiv process råder det ingen tvekan om. Aker Horizons hade ett tydligt mål med projektet och de visade hela tiden stort engagemang och vilja att lita på våra rekommendationer och att vår expertis var i deras bästa intresse. Detta tillsammans med ett fokus på att hitta lösningar, inte problem, gjorde att det knappt förekom någon friktion som stal tid i projektet,” säger projektledare på Cepheo Eivind Tengs.

 

Trond Johansson, chef för strategi och PMO på Cepheo, har inte heller något annat än beröm för processen och båda företagens förmåga att lyckas med projektet.

 

”Aker är en fantastiskt spännande koncern och vi är mycket stolta över att vi har fått möjligheten att samarbeta med Aker kring deras nya satsning på Aker Horizons. Förutom att kunna vara med på den resa som Aker Horizons har påbörjat tror vi också att vi har mycket att bidra med när det gäller att ge goda råd på vägen kring processer och teknik,” säger Trond Johansson och utvecklar:

 

”Cepheo har under flera år gjort stora investeringar i Dynamics 365 och har idag bland annat förkonfigurerade lösningar för de branscher vi fokuserar på. Detta i kombination med skickliga medarbetare i Cepheo och Aker samt Akers inställning till projektet gjorde oss övertygade om att vi skulle kunna leva upp till Aker Horizons tuffa ambitioner.”

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com

Fler kundberättelser