Utmaning

Bristande intern tillgång till specialistkunskap och kompetenser.

Lösning

Partnerskap med Cepheo baserat på Dynamics 365 Business Central. 

Resultat

En tillitsfull, stabil och effektiv samarbetsform som också säkerställer en smidig samarbete med andra IT-partners.

Arbejdsmarkedets Feriefond är en självstyrande institution vars primära syfte sedan grundandet 1974 har varit att dela ut medel som ska säkerställa möjlighet till semester för barn och familjer som tillfälligt inte klarar att försörja sig själva.

 

I över 10 år har Cepheo varit stiftelsens IT-partner och enligt Nina Löwe Krarup, som är vd för Arbejdsmarkedets Feriefond, har ett långsiktigt och stabilt samarbete skapat stort värde för stiftelsen:

 

”Med den kunskap om vår organisation, kultur och våra processer kan metoden för att hitta lösningar som matchar våra behov nästan liknas vid att vår kontaktperson är en av våra egna medarbetare, och det kan bara uppnås genom ett samarbete med den längd och stabilitet som vi har haft med Cepheo och våra kontakter där,” säger Nina Löwe Krarup.

 

Fördelen med att det är en konsult från Cepheo, snarare än en anställd internt, går inte heller att förneka:

 

”Vi vet mycket väl att det bakom vår Cepheo-kontaktperson står ett stort team av andra Cepheo-medarbetare som ger oss tillgång till kunskap, kompetenser och möjligheter som vi aldrig skulle haft om vi behövt ta hand om det själva. Vi skulle aldrig ha möjlighet att själva utveckla så specifika kompetenser som vi får från Cepheo, säger vd:n.

”Vi skulle aldrig ha möjlighet att själva utveckla så specifika kompetenser som vi får från Cepheo.”

 

Nina Löwe Krarup

Vd, Arbejdsmarkedets Feriefond

Löpande utveckling och underhåll av ERP-lösningen

 

Själva lösningen har med tiden gått från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics Business Central, och Cepheo har spelat en viktig roll för att säkerställa att denna utveckling varit mer eller mindre friktionsfri.


”Samarbetet med Cepheo har till exempel säkrat att användargränssnittet i vår lösning alltid har anpassats och organiserats så att de enskilda användarna har tillgång till de data och den kunskap de behöver, men att det också finns avgränsningar, så att en handläggare som ska jobba med något kundorienterat inte kan inte gå in lönemodulen,” berättar Nina Löwe Krarup.


Den förtroendefulla och effektiva formen av samarbete mellan Arbejdsmarkedets Feriefond och Cepheo kommer också till uttryck när integrationerna mellan Arbejdsmarkedets Feriefonds Business Central-lösning och andra statliga IT-lösningar ska etableras eller underhållas:


”Vi kan sätta vår kontaktperson från Cepheo i direktkontakt med specialisterna i de organisationer som tillhandahåller de olika statliga lösningarna, så att de kan ta den tekniska dialogen direkt och informera oss löpande vilket ger oss insyn i dialogen och möjlighet att dokumentera dem samlade lösningen,” säger Nina Löwe Krarup.

 

Det effektiva samarbetet mellan Cepheo och andra partners återspeglas även i Feriefondens hostingpartner:


"Det är väldigt smidigt och Cepheo är bra på att respektera de avgränsningar som finns mellan de olika partnernas ansvarsområden,” säger Nina Löwe Krarup.

 

Effektivt organiserad samarbetsform

 

Som kund hos Cepheo har Arbejdsmarkedets Feriefond en fast kontaktperson som kan deras organisation och kan hjälpa till, oavsett om behovet är underhåll eller utveckling. Detta upplägg har enligt Nina Löwe Krarup haft stor betydelse för det långsiktiga samarbetet.


”Sättet som Cepheo har organiserat det på, där vi har direktkontakt med en fast kontaktperson som både kan fatta beslut, men som också har teknisk kunskap och är hands-on, gör det otroligt enkelt och smidigt för oss. Om vi få fixat något tekniskt behöver jag inte gå igenom flera lager av projektledare, utan kan skriva ett mejl helt okonstlat till vår kontaktperson, som oftast kan lösa problemet själv,” säger Nina Löwe Krarup.


Hon förklarar närmare att samarbetsformen ger en trygghet i samarbetet eftersom utmaningar kan lösas på ett friktionsfritt sätt då den ömsesidiga tilliten gör förväntningsavstämningen enkel och smidig.

 

Cepheos grundliga dokumentation i relation till system och kontrakt är ytterligare en punkt där vd:n för Arbejdsmarkedets Ferierfond är mycket nöjd:

 

"Som en statligt upprättad fond har vi en dokumentationsskyldighet som kräver noggrann och utförlig systemdokumentation och kontrakt, och här kan jag inte nog poängtera Cepheos insats", säger Nina Löwe Krarup och avslutar:

 

"De senaste 10 åren har vi haft ett klanderfritt samarbete med Cepheo, och om Cepheo fortsätter att leverera på samma höga nivå har jag svårt att se att det inte ska fortsätta i många år till."

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com