Utmaning

ProMeister var inte i framkant med Business Central.

Lösning

En skräddarsydd version av en on-premise Business Central-lösning.

Resultat

Skräddarsydd utveckling av affärslösning för verkstäderna, ökad hastighet på utvecklingen och högre kvalitet på lösningsarkitekturen.

ProMeister Solutions är en del av Mekonomen Group där de erbjuder utbildning, reservdelar, konsumentprodukter, tjänster och inte minst ett omfattande affärssystem för hela Mekonomen Groups bilverkstäder.

 

Bakom den nuvarande versionen av affärssystemet ligger ett nära samarbete mellan ProMeister Solutions och Cepheo, vilket började under 2017 då ProMeister valde att byta ut sin befintliga systemleverantör.

 

"Vi valde Cepheo som systemleverantör för att skapa vår egen lösning som möjliggjorde för oss att ligga i framkant med Business Central och förenkla uppgraderingarna av vår lösning så att vi enklare kan ha kvar den senaste versionen av Dynamics 365 Business Central och fortsätta att ge våra kunder den bästa digitala lösningen, säger Niklas Nerholt, som är Product Owner på ProMeister Solutions med ansvar för deras affärslösning för verkstäderna.

 

Skräddarsydda detaljer ger ett tryggt användargränssnitt för slutanvändare

 

Cepheo och ProMeister landade gemensamt i en skräddarsydd version av en on-premise Business Central-lösning, som ProMeister själva implementerar på Mekonomen Groups verkstäder under namnet ProMeister Business System. Det var avgörande för ProMeister att lösningen var on-premise och att de själva fick uppdraget att implementera den:

 

”Det finns nästan 1 000 verkstäder som använder vår affärslösning och IT-kompetensen är inte jämnt fördelad bland våra kunder. Vi vill gärna ha kontroll över systemet och uppdateringar, så att våra kunder är trygga med både användargränssnitt och funktionalitet. Med de löpande uppdateringarna i molnversionen riskerar vi att inte kunna anpassa lösningen till våra kunder snabbt nog för att de ska känna sig trygga med att använda den,” säger Niklas Nerholt.

 

Komplex lösning krävde partner som Cepheo

 

ProMeister Business System tar hand om hela verkstadsadministrationen; erbjudanden, beställningar, kundkontakt och fakturering, plus att de har en lång rad av anpassningar och integrationer som optimerar systemet för verkstäderna.

 

Verkstäder som använder sig av ProMeister Business System har till exempel integrationer med fordons- och ägarsystem, intern och extern fordonshistorik, Mekonomens webbutiker för reservdelar och serviceplan. Det innebär att verkstaden mottar all information om vilken service som har utförts tidigare, hur den aktuella servicen ska utföras, support vid eventuell felsökning, samt vilka delar som efterfrågas.

 

Ett grafiskt planerings- och rapporteringsverktyg med beläggningsinformation ger kunderna möjlighet att själva kan beställa sin servive samtidigt som verkstaden har bättre möjlighet att planera arbetsuppgifterna och dessutom rapportera och följa upp hur lång tid varje aktivitet tar. Med bokningsbekräftelser via sms eller mejl underlättas processen för både verkstaden och bilägarna.

 

ProMeister Business System kan även stödja verkstadens hantering av försäkringsärenden och kan både hämta och registrera försäkringsärenden, men även hantera självriskutbetalningar. Tilläggstjänster – som däckhotell, lånebilshantering med bokning via kalender samt pakethantering – är alla möjliga för verkstäder att erbjuda och administrera via systemet.

 

"Tillsammans med Cepheo har vi anpassat lösningen så att den har allt våra verkstäder behöver, och med ett lättanvänt gränssnitt så att det inte krävs tung IT-kompetens för att använda lösningen", säger Niklas Nerholt om den senaste versionen av ProMeister Business System.

”Det är fokus på vår lösning och vi har en leverantör i Cepheo som verkligen lyssnar på vad vi vill och förstår vår verksamhet, då vi vill leverera ett affärssystem av hög kvalitet som är lätt att använda för våra kunder.”

 

Niklas Nerholt
Product Owner, ProMeister Solutions

Proaktiv rådgivning ger bättre lösningar

 

Promeister har varit mycket nöjda med både lösningen och samarbetet kring att skapa och utveckla den.

 

”Cepheo står för utveckling och lösningsarkitektur av hög kvalitet. Cepheo kommer alltid med en engagerad inställning, och vi upplever att de lyssnar på oss och förstår vilken väg vi vill ta,” säger Niklas Nerholt och tillägger:

 

”Det är fokus på vår lösning och i Cepheo har vi en leverantör som verkligen lyssnar på vad vi vill och förstår vår verksamhet, då vi vill leverera ett affärssystem av hög kvalitet som är lätt att använda för våra kunder.”

 

Även om lösningsarkitekturen är komplex, har Cepheo och ProMeister Solutions tillsammans åstadkommit en lösning som möjliggör en extremt snabb implementering ute hos Mekonomen Groups verkstäder, där ProMeister Solutions tidvis har kunnat få mellan sex och tio verkstäder att använda lösningen per vecka. Introduktion och migrering av data i så många företag har möjliggjorts genom effektiva verktyg som utvecklats tillsammans för inställning och förflyttning av historiska data samt webbaserade utbildningspaket.

 

Enligt Niklas Nerholt har det bara varit möjligt tack vare att Cepheos konsulter inte är rädda för att ge proaktiv rådgivning, och inte enbart leverera det som efterfrågas.

 

"Cepheo har flera gånger sett andra lösningar på problem än de vi ser, vilket har resulterat i en bättre dialog och ett bättre resultat som stödjer vår ambition att leverera ett marknadsledande system till eftermarknadsbranschen inom fordonsindustrin", tillägger Niklas Nerholt.

 

Som ett led i den ambitionen är nästa steg en uppgradering av Business Central så att ProMeisters lösning för verkstäderna ligger på den senaste versionen och därefter att även få upp alla 1 000 verkstäder på den senaste versionen. Med Cepheo som utvecklingspartner är ProMeister och Niklas Nerholt säkra på att de kan fortsätta leverera kvalitetslösningar till verkstäderna.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com