Utmaning

Ett föråldrat och oflexibelt ERP-system som inte kunde stödja företagets tillväxt och innovation.

Lösning

Implementering av en modern och skalbar molnlösning som kan anpassas till företagets nuvarande och framtida affärsbehov och affärsprocesser.

Resultat

En optimerad och innovativ verksamhet där de kan fatta smartare beslut och förbättra effektivitet, produktivitet och innovation.

Eva Solo är ett danskt designföretag som säljer vackert designade inredningsartiklar och köksredskap av hög kvalitet. Företaget har funnits sedan 1913 och säljer till mer än 60 marknader. Företaget hade ett äldre ERP-system baserat på Microsoft Dynamics NAV. Systemet hade inte uppdaterats på länge och kunde inte integreras med nya system eller plattformar. Därför hade företaget många manuella processer och dubbelregistreringar. Dessutom kunde systemet inte anpassas till företagets framtida behov och affärsprocesser, vilket begränsade systemets förmåga att stödja Eva Solos långsiktiga affärsutveckling.

 

Anpassad, men tung

 

Den gamla Dynamics NAV-lösningen var i hög grad anpassad till Eva Solos organisation, men den hade också några stora nackdelar. Lösningen var mer än 15 år gammal och hade inte uppdaterats med de senaste funktionerna och teknikerna från Microsoft.

 

Samtidigt krävdes betydande insatser för integration med andra system eller datakällor som kunde ge en bättre överblick över verksamheten.

 

De många anpassningarna innebar att lösningen var svår att underhålla eller ändra när nya behov eller krav uppstod. Ofta krävde detta mycket manuellt arbete och inmatning.

 

Skalbar och framtidssäker

 

På Eva Solo valde man att implementera Microsoft Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management som sin nya ERP-lösning. Det är en molnbaserad lösning som ger företaget tillgång till de senaste funktionerna, säkerhetsåtgärderna och uppdateringarna. Lösningen är också flexibel och skalbar, så att den kan anpassas till företagets behov och tillväxt.

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central, efterföljaren till Dynamics NAV, var också aktuell, men Eva Solo kunde tillsammans med Cepheo identifiera att Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management passade bättre för företagets nuvarande och framtida behov.

 

”Om vi valde Business Central skulle vi fortfarande ha ett antal applikationer och tillägg som stred mot vår önskan att hålla oss till standard och oberoendet det ger. Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management kan göra så mycket på egen hand att behovet av anpassningar minskar avsevärt”, säger Sten Clemen Andersen, CFO på Eva Solo.

 

I Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management ser han en lösning som gör Eva Solo mycket bättre rustat att stödja både sitt återförsäljarnätverk och sin direkta B2B-försäljning:

 

”Vi har skapat en solid IT-grund för hela vår värdekedja och konsoliderat verksamheten med en enda, framtidssäker lösning. Detta säkerställer att vi som grossistföretag bättre kan stödja våra återförsäljare med den dokumentation, de data och de processer som de behöver.”

 

Katrine Randrup Torp, Supply Chain Manager på Eva Solo med ansvar för lagerhållning, kundservice, efterlevnad och inköp, tillägger:

 

”Vi behövde en lösning som fungerar effektivt oavsett om vi säljer 10 tallrikar till en privatkund eller 10 pallar med tallrikar till en butik, och det är vad vi har fått.”

”Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management kan göra så mycket på egen hand att behovet av anpassningar har varit minimalt.”

Sten Clemen Andersen

CFO, Eva Solo

Förståelse för verksamheten

 

För att säkerställa en framgångsrik implementering valde Eva Solo Cepheo som implementeringspartner bland flera möjliga. Valet handlade till stor del om förståelse för Eva Solos verksamhet:

 

”Genom att vara konkreta och raka, snarare än generella eller vaga visade Cepheos konsulter att de förstod oss. Med många intressenter inom produktion, logistik och inte minst på återförsäljarsidan har grossistföretag som vårt en viss komplexitet. Det krävdes förståelse för vår bransch för att vi skulle få en bra implementering, och Cepheo var den Microsoft-partner som visade störst bransch- och affärsförståelse, vilket var avgörande”, förklarar Sten Clemen Andersen.

 

Rustade för framtiden

 

Medan man på Eva Solo hade maximerat vad som var möjligt inom den åldrande Dynamics NAV-lösningen, öppnar Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management upp för en rad helt nya möjligheter.

 

”Inledningsvis var prioriteringen att vi skulle kunna göra samma sak i Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management som vi kunde i Dynamics NAV. Men det som är spännande är alla de dörrar som har öppnats och som inte var möjliga tidigare”, säger Sten Clemen Andersen och fortsätter:

 

”Vi är inte redo för det än, men Microsoft Power Platform är ett viktigt skäl till att vi valde att stanna kvar på en Microsoft-plattform. Jag ser fram emot att utnyttja de möjligheter och dra nytta av de fördelar som Power Platform kan ge oss i form av ökade insikter och en högre grad av automatisering.”

 

Sten Clemen Andersen är inte ensam om att vara entusiastisk över de möjligheter som framtiden erbjuder med Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management:

”Vi använder bara en bråkdel av vad vi kan använda med den nya lösningen”, säger Katrine Randrup Torp.

 

Sten Clemen Andersen tillägger:

 

”Även om vi kan lösa mycket mer inom lösningen och inom Microsofts ekosystem är Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management mycket bättre rustat för att integreras med nya system hos våra kunder eller leverantörer. Om vi hade skjutit upp att ersätta Dynamics NAV-lösningen skulle det ha krävts omfattande kodning och många timmar för att integrera den med moderna system.”

 

Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management täcker alla Sten Clemen Andersens och Katrine Randrup Torps ansvarsområden som CFO och Supply Chain Manager, och de är överens om att det på kort sikt är hennes områden som får de största fördelarna.

 

”Lösningen har varit i drift i knappt en och en halv månad och redan nu märker jag att vi får en bättre överblick, vilket stärker vår förmåga att planera och ger större leveranssäkerhet. Vi kommer att kunna prognostisera mycket bättre, vilket resulterar i lägre lagervärde och bidrar till att sänka kostnaderna. Det beror bland annat på en bättre överblick över var produkten befinner sig i processen, t.ex. i produktionen, under transport, på lagret eller på väg till kunden eller butiken”, säger Katrine Randrup Torp.

 

Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management ger förutsättningar för att möta de ökande förväntningarna och kraven från både myndigheter och konsumenter avseende klimatpåverkan. Katrine Randrup Torp förklarar att Supply Chain Management-modulen fungerar mycket bättre med deras externa system för registrering av förpacknings- och råvaruförbrukning samt transporter. På så sätt kan de bättre beräkna sin klimatpåverkan och identifiera de produkter och processer som har störst påverkan.

”Lösningen har varit i drift i knappt en och en halv månad och redan nu märker jag att vi får en bättre överblick, vilket stärker vår förmåga att planera och ger större leveranssäkerhet.”
Katrine Randrup Torp
Supply Chain Manager, Eva Solo

Hög professionalism skapar respekt

 

Sten Clemen Andersen är nöjd med Cepheo, som har ansvarat för implementeringen av den nya lösningen. Han framhåller att Cepheos konsulter har varit mycket engagerade och lyhörda när det gäller att förstå företagets processer. Han säger att de har varit ett bra bollplank och har kommit med många tips och rekommendationer för upplägget baserat på deras kunskap från andra projekt och tidigare erfarenhet.

 

Katrine Randrup Torp tillägger:

 

”Vi har haft en bra balans där vi båda är involverade i processerna så att vi förstår systemets logik. Men samtidigt har vi lugnt låtit konsulterna hitta de rätta lösningarna eftersom vi litar på att uppgifterna är i goda händer.”

 

Hon förklarar också att konsulterna från Cepheo har varit lösningsorienterade när det har funnits hinder på vägen:

 

”Vid implementeringen av ett så stort system har vi stött på utmaningar.  Ett nytt ERP-system kan inte täcka alla våra processer och krav från dag ett, men vi har haft ett fint samarbete med Cepheos konsulter för att hitta lösningar som har implementerats och löst problemen.”

 

Förankring och utveckling

 

Inledningsvis ligger fokus på att förankra lösningen i hela organisationen så att företagets arbetsflöden stämmer med de möjligheter som Dynamics lösningar erbjuder. Därefter förklarar Sten Clemen Andersen att hans vision är att Power Platform ska öppna upp för förståelsen för verksamheten genom mer lättillgängliga insikter och automatisering av rutinuppgifter, vilket kan frigöra mer tid och resurser för affärsutveckling.

 

Allt detta, betonar han, måste stödjas av ett fokus på att utveckla företagskulturen så att det skapas en mycket större förståelse för teknikens möjligheter.

 

”Vi måste se till att våra medarbetare har rätt inställning till teknik om vi verkligen ska kunna utnyttja de tekniska möjligheter som finns nu och under de kommande åren”, säger Sten Clemen Andersen.

 

Som ansvarig för företagets leveranskedja ser Katrine Randrup Torp stora möjligheter med att fokusera på Eva Solos inköpsfunktion. Hon nämner bland annat prognosuppföljning, lageroptimering, sortimentsanpassning och prissättning baserat på BI-rapporter som självklara områden att fokusera på i nästa steg.

 

Samtidigt instämmer hon i Sten Clemen Andersens påpekande om företagskulturen.

 

”Vi måste fokusera på mänskliga processer lika mycket som på de tekniska. I takt med att system och funktioner utvecklas kan vi inte fortsätta arbeta på samma sätt som vi alltid har gjort. Allt måste gå hand i hand”, säger Eva Solos Supply Chain Manager.

 

Sammanfattningsvis uttrycker Sten Clemen Andersen generell tillfredsställelse med både Microsoft Dynamics 365 Finance och Supply Chain Management och samarbetet med Cepheo, som har implementerat lösningen på företaget:

 

”Vi är nöjda med vår nya ERP-lösning, och Cepheo har varit en bra implementeringspartner. Det ger oss en modern och framtidssäker plattform som kan hjälpa oss att optimera verksamheten och skapa värde för våra kunder.”

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com