Utmaning

Ett behov av en ny modern och global IT-plattform för att klara av internationell tillväxt.

Lösning

Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Customer Engagement, Microsoft Power BI och Cepheo Managed Services.

Resultat

Dynamics 365-plattformen gör driften mer pålitlig, effektiviserar arbetsprocesserna och ger möjlighet att expandera.

Blåkläder är en av Europas största tillverkare och återförsäljare av arbetskläder med en årlig produktion på cirka 4,5 miljoner plagg. Sedan 1959 har företaget använt innovativa sätt att tillgodose sina kunders behov av högkvalitativa arbetskläder. Det har resulterat i att Blåkläder nu är ett av de mest kända och ledande varumärkena i sin bransch med butiker, fabriker och kontor i 20 länder, inklusive Sverige, Danmark, Norge, USA och Japan.

 

Företagets ERP-system har spelat en central roll i att säkra Blåkläder en position som marknadsledare, men internationell tillväxt gör det nödvändigt med ett nytt system.

 

"Vårt affärssystem har tjänat oss väl, men vi ser ett tydligt behov av att implementera en lösning med stöd för större datamängder, integrerad ekonomifunktion och inbyggd support för specifika nationella krav världen över," säger Blåkläders IT-chef Fredrik Rubne.

 

Microsoft Dynamics 365 är Blåkläders nya end-to-end plattform

 

Under andra halvan av 2020 började Blåkläder att på egen hand leta efter en modern end-to-end-IT-plattform baserad på standardlösningar. Målet är att plattformen ska göra det möjligt för den klädproducerande återförsäljaren att få en djupare insikt i och bättre förståelse för verksamheten för att kunna fatta rätt beslut på vägen mot en expansion av företaget.

 

Den nya plattformen ska täcka behoven inom ekonomi, leveranskedja, detaljhandel, kundservice samt analys och visualisering av data. Det fanns också en önskan om att hitta en IT-leverantör som kunde driva och underhålla hela plattformen åt dem.

 

Efter den grundliga sonderingen bestämde sig Blåkläder för att välja Microsoft Dynamics 365 som sin moderna IT-plattform. Den heltäckande plattformen består av lösningarna Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Customer Engagement och Microsoft Power BI.

 

”Vår strategi är att använda standardlösningar med kontinuerliga uppdateringar av våra system med nya funktioner. Där känner vi att Microsoft är bäst. Det är därför vi vill använda så mycket Microsoft-mjukvara som möjligt. Vi ser stora fördelar med att använda deras lösningar i vårt företag,” förklarar IT-chef Fredrik Rubne.

 

När Blåkläder skulle välja IT-leverantör till sin moderna IT-plattform föll valet på Cepheo. Valet föll på Cepheo eftersom parterna haft ett tillfredsställande samarbete kring Blåkläders tidigare IT-projekt.

 

”Vi har bara haft att göra med motiverade och professionella konsulter. Organisationen består av personer med ett brett spektrum av kompetenser. Vårt samarbete med Cepheo har också varit mycket bra och konstruktivt,” säger IT-chefen.

 

Själva implementeringen genomförs under 2021 och 2022.

”Vår nya Dynamics 365-plattform gör driften av vår ERP mycket mer pålitlig. Den ger oss också möjlighet att expandera utan att uppleva problem med prestandan.”

 

Fredrik Rubne
IT-chef, Blåkläder

Ytterligare Dynamics 365-lösningar ger synergieffekter

 

Det framgångsrika företaget sköter på egen hand hela processen från produktutveckling, tillverkning av arbetskläderna, till distribution. Därför är det logiskt att Blåkläder valde flera lösningar från Microsoft Dynamics 365:s ekosystem, då applikationerna var för sig löser sina respektive uppgifter, men affärsvärdet blir ännu större när man kombinerar individuella lösningar i en enda integrerad IT-plattform.

 

Blåkläder har inte börjat använda lösningarna ännu, men de har stora förhoppningar kring de nya möjligheter som lösningar som Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management kommer medföra.

 

“Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management fungerar bra tillsammans. Lösningarna kommer att ge oss hög funktionalitet i förhållande till samspelet mellan ekonomi, leveranskedjor, lager och logistik. Vi hoppas också att våra logistikprocesser förbättras tack vare funktionaliteten i Dynamics 365 Supply Chain Management, eftersom det kommer att förenkla våra interna transaktioner inom koncernen,” säger IT-chefen.

 

Dynamics 365 Finance kan användas till att övervaka global finansiell skötsel i realtid, förutse framtida resultat och fatta databaserade beslut, medan Dynamics 365 Supply Chain Management gör det möjligt för företag att optimera planering, produktion, lager och transporter för att maximera driftseffektivitet och produktivitet.

 

Synergieffekten uppstår även med Dynamics 365 Customer Engagement, som löser återförsäljares utmaningar med att skapa bättre kundupplevelser i alla kanaler för att överträffa kundernas förväntningar genom skräddarsydda produktval och relevanta rekommendationer.

 

”Med Dynamics 365 Customer Engagement får vi möjlighet att integrera kunder och kontakter med motsvarande datatabeller i Dynamics 365 Finance genom att använda dubbelskrivning. Det besparar oss mycket dubbelarbete, där vi annars måste gå fram och tillbaka mellan två system,” säger Fredrik Rubne.

 

Microsoft Power BI gör det simpelt för anställda att dyka ner i data och visualisera dem på ett enkelt och smidigt sätt. Detta gör att medarbetare lätt kan dela insikterna genom att konvertera data från olika källor till instrumentpaneler och Business Intelligence-rapporter.

 

"Power BI är en fristående lösning, men den är också inbäddad i våra Dynamics 365-lösningar med samma användargränssnitt överallt. Det kommer att göra det lättare för vår personal att dyka ner i data, få djupare insikt och följa upp på försäljning, inköp, ekonomi med mera,” förklarar Rubne.

 

Synergieffekten mellan de fyra Microsoft-lösningarna blir fullbordade genom att Blåkläders anställda kan komma åt alla lösningar oavsett klockslag och plats, säger IT-chefen.

 

”Det är också värdefullt för vårt företag att våra medarbetare kan använda applikationerna via webbläsaren på mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Det ger oss en helt annan flexibilitet i vårt arbete.”

"Våra processer förbättras också eftersom vi får ett antal moderna arbetsverktyg som hjälper oss effektivisera våra arbetsflöden."

 

Fredrik Rubne
IT-chef, Blåkläder

Cepheo Managed Services skapar tid till mer framgång

 

Tiden är knapp när man som Blåkläder har ambitioner att skapa mer framgång i framtiden. Därför har företaget även tecknat ett Managed Services-avtal med Cepheo som ansvarar för drift och underhåll av IT-plattformen.

 

"Vi har en egen supporttjänst, men vi använder Managed Services för att få hjälp med uppdateringar och supportproblem som vi inte har möjlighet att lösa själva," säger Fredrik Rubne.

 

Han förklarar att Managed Services-avtalet har inneburit att Blåkläders IT-medarbetare nu får mer tid till andra värdeskapande arbetsuppgifter, som hjälper företaget på väg mot infriandet av framtida mål.

 

”Med Managed Services behöver vi inte lägga så mycket tid på att följa upp och planera nya uppdateringar. I avtalet ingår också att Cepheo gör en koll och informerar oss vid varje uppdatering när det uppstår relevanta nya möjligheter för oss.”

 

Det förväntade värdet av Blåkläders moderna plattform

 

Implementeringen av företagets nya plattform är i full gång, och det råder ingen tvekan om vad det förväntade värdet kommer bli.

 

"Vår nya Dynamics 365-plattform gör driften av vårt ERP mycket mer tillförlitlig. Den ger oss också möjligheten att expandera utan att uppleva prestandaproblem,” säger IT-chefen och tillägger:

 

”Vi kan också hantera våra masterdata bättre och höja kvaliteten på informationen som vi får ut från dem. Våra processer förbättras också eftersom vi får ett antal moderna arbetsverktyg som hjälper oss att effektivisera våra arbetsflöden.”

 

Nästa steg på Blåkläders digitala resa är att ytterligare optimera arbetsprocesserna för att skapa mer värde för företaget, de anställda och kunderna.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com

Fler kundberättelser