Utmaning

Tillväxt och framgång ställde nya krav på marknadsavdelningen.

Lösning

Implementering av Dynamics 365 Marketing.

Resultat

Mindre tidsåtgång på manuella arbetsuppgifter tack vare processautomatisering, större kundinsikt och bättre efterlevnad av GDPR-regler.Element Logic har sedan 1985 optimerat verksamheters lagerhantering och har lång erfarenhet av att designa och installera skräddarsydda lösningar som effektiviserar kundernas arbetsflöden. Robotlösningar, materialhanteringssystem, mjukvara och rådgivning hjälper kunderna att förbättra deras värdekedja, bli mer lönsamma och uppfylla slutkundens förväntningar på snabba leveranser. Företaget, som är världens första och största AutoStore®-partner och som 2021 hade en omsättning på över 200 miljoner euro, har sitt huvudkontor i Norge och är verksamt över hela världen.

 

Samtidigt ställer dock framgång och tillväxt nya krav på organisationen och de verktyg den använder. På Element Logics marknadsavdelning var det uppenbart att man behövde ett verktyg som bättre kunde stödja de behov som uppstod i och med tillväxten. Valet föll på Microsoft Dynamics 365 Marketing vilket var långt ifrån en tillfällighet, säger Anne Marie Tangenes, Marketing Specialist hos Element Logic:

 

”Vår försäljningsavdelning har använt Dynamics 365 Sales i flera år, men vi saknade ett bra verktyg för marknadsföring som kunde fungera bra tillsammans med säljmodulen. Vi ser en stor potential i att implementera Dynamics 365 Marketing i samspel med de aktiviteter vi genomför i företaget. Att vi i framtiden kan samlas kring ett system, i stället för att använda flera olika, kommer att vara mycket värdefullt för oss både vad gäller bruket av färre system och resurser. Efter att ha utvärderat möjligheterna beslutade vi att Dynamics 365 Marketing var ett bra val för oss."

"Dynamics 365 Marketing kommer göra samspelet mellan försäljning och marknadsföring sömlöst och ge oss möjlighet att spåra de aktiviteter vi gör."

 

Anne Marie Tangenes
Marketing Specialist, Element Logic

Initiala resultat ger stor framtidstro

 

Element Logic har fram tills nu endast använt Dynamics 365 Sales, men tillsammans med Cepheo har man valt att implementera ett antal Dynamics 365-lösningar, inklusive Finance, Supply Chain Management och Customer Engagement, som alla gick live den 1 februari 2022.

 

Redan i oktober 2021 började Anne Marie Tangenes och Element Logics marknadsavdelning använda sig av de första funktionerna i Dynamics 365 Marketing i form av bland annat whitepaper-kampanjer och i december använde de systemet till att skicka e-post. De optimerade processer som Dynamics 365 Marketing möjliggör gör att Anne Marie Tangenes allaredan ser stora möjligheter att utveckla företagets marknadsföringsaktiviteter.

 

"Vi är fortfarande i ett tidigt skede av implementeringen, men vi kan redan nu se att Dynamics 365 Marketing kommer göra samspelet mellan försäljning och marknadsföring sömlöst och ge oss möjlighet att spåra de aktiviteter vi gör samt att följa kundresan från A till Ö, vilket ger oss viktig information om huruvida våra aktiviteter faktiskt fungerar."

 

I en tid då Element Logic behöver arbeta i högt tempo, och det är viktigt att ha tillgång till data för att kunna förstå sina målgrupper, är Dynamics 365 Marketing ett oumbärligt verktyg:

 

"Det är en konkurrensfördel att ha kontroll över sina data och aktiviteter, samt att använda ett system som stödjer regulatoriska villkor, som GDPR. Och vi tror att Dynamics 365 Marketing kan komplettera och understötta försäljningstratten samtidigt som det utförs på ett korrekt sätt. Vi ser det också som kritiskt att ha data insamlade på ett ställe, och det jobbar vi på att få på plats genom ERP-projektet, som Dynamics 365 Marketing är en del av,” säger Anne Marie Tangenes.

 

Funktionerna i Dynamics 365 Marketing automatiserar en lång rad av de aktiviteter som tidigare gjordes manuellt med hjälp av bland annat Excel-ark, och enligt Tangenes är det tillfredsställande att se hur många processer som kan effektiviseras och automatiseras:

 

”Jag vet folk som är rädda för att automatiserad marknadsföring ska bli opersonlig och eliminera den personliga kundkontakten. Jag tror tvärtom att vi kommer kunna fortsätta ha den nära kundrelationen just tack vare att vi automatiserar, så att vi kan lägga mer resurser på den personliga och mänskliga kontakten.”

 

Cepheo var en given partner och levde upp till förväntningarna

 

Element Logic är i färd med en större uppdatering av sina system, där Cepheo är en övergripande partner tvärsöver lösningarna, så att man inte bara drar fördel av att hålla sig inom Dynamics ekosystemet, utan också för att ha samma implementeringspartner under hela projektet:

 

“Cepheo verkade verkligen vara rätt val för oss, eftersom implementeringen av Dynamics 365 Marketing bara är en bit av ett större pussel av system som har implementerats hos oss. Därför har det varit vettigt att ha Cepheo som totalleverantör av hela projektet, så att kommunikationen genom projektet fungerar optimalt,” säger Anne Marie Tangenes.

 

Implementeringar av nya system kan ge stora fördelar, men kräver också en viss insats från både kund och partner. Här har Anne Marie Tangenes och resten av Element Logic varit mycket nöjda.

 

”Samarbetet med Cepheo har varit riktigt bra. Vi har investerat mycket tid och resurser i projektet, och vi har fått frekvent uppföljning i perioder där vi har behövt det, med nästan daglig kontakt under kritiska perioder med bra lösningar och stöd, menar Anne Marie Tangenes och säger avslutningsvis att erfarenheterna med både Dynamics 365 Marketing och Cepheo har skapat aptit på mer, och att man hos Element Logic ser fram emot den fortsatta utvecklingen tillsammans med Cepheo.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com