Udfordring

ScaleAQ hade flera system på grund av en fusion. De ville effektivisera hela organisationens IT och ersätta äldre system med en gemensam plattform.

Lösning

Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Service och Dynamics 365 Sales​.

Resultat

En gemensam Dynamics 365-plattform har gett sammanhållning hos ScaleAQ. Det känns nu som en organisation istället för tre sammanslagna företag.

ScaleAQ är ett globalt företag med norska rötter som levererar innovation, teknik, rådgivning och utrustning till kunder i vattenbruksnäringen över hela världen.

 

Bolaget är resultatet av en fusion under 2019 av de tre företagen Steinsvik, Aqualine och AquaOptima, som kom från olika delar av vattenbruksnäringen. Med sammanslagningen följde ett behov att konsolidera IT-system och -plattformar. Eftersom Cepheo framgångsrikt hade introducerat Dynamics 365 Field Service hos ett av de fusionerade företagen var man en självklar partner för att effektivisera IT-ekosystemen inom den övergripande organisationen.

 

Field Service visade värdet av Dynamics 365

 

Syftet har i första hand varit att skapa en gemensam lösning för hela ScaleAQ och inte sitta med äldre system som bara tillhör delar av organisationen. Tillsammans med Cepheo valde ScaleAQ att implementera Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Service och Dynamics 365 Sales, som körs live 1 maj 2022. Enligt Christian Våge var det ett medvetet beslut att hålla sig inom Microsofts ekosystem:

 

"De första erfarenheterna vi hade av Dynamics 365 Field Service tillsammans med Cepheo var riktigt positiva, och det mest förnuftiga för oss var att ha samma systemleverantör för att undvika behovet av tunga integrationer som kan visa sig vara svåra att underhålla om det finns utmaningar."

 

Det är ingen tillfällighet att det var Dynamics 365 Field Service som blev ScaleAQs introduktion till Dynamics-plattformen:

 

”Teknikerna ute i fält är en central del av vår verksamhet. Om de saknar servicehistoriken till maskinerna de ska arbeta på, eller inte har överblick över vad som är installerat hos kunden, blir vi beroende av den enskilde teknikerns minne och erfarenhet i förhållande till att effektivt kunna lösa uppgiften. Med Dynamics 365 Field Service har alla våra tekniker den relevanta informationen som hjälper dem att arbeta effektivt”, säger Christian Våge.

 

Gemensamt ERP understöttar fusion

Christian Våge och ScaleAQ ser stora vinster med en övergripande lösning med friktionsfria integrationer:

 

”Först och främst ger det ett enormt värde att ha ett gemensamt affärssystem. Det understöttar att vi nu är en organisation och inte bara tre företag som är sammansatta.”

 

Med de ytterligare Dynamics 365-affärsapplikationerna kommer det enligt Christian Våge även bli möjligt för personalen på ScaleAQ:s att kunna erbjuda mycket bättre service till kunderna, eftersom medarbetarna får lättillgänglig, begriplig och relevant information om dem.

 

”Våra tekniker och kundservicemedarbetare kan erbjuda en mycket bättre och mer proaktiv service till våra kunder, när de har tillgång till historiken på utrustningen eller kan se om det finns olösta supportärenden. I vår bransch är det a och o att vi vet att kunderna alltid har vad de behöver. Om historiken visar att kunder i vissa perioder har ett speciellt behov av varor, så handlar det om att ligga i framkant med att erbjuda dem det de behöver”, säger Christian Våge.

 

Alla utvalda Dynamics 365 affärsapplikationer är värdefulla för ScaleAQ, men Christian Våge framhäver bland annat Supply Chain Management, som ett alternativ som kommer att skapa särskilt stort värde för det sammanslagna bolaget:

 

”Det säkerställer att vi får en gemensam varulagersöversikt, där vi har full kontroll över vad som kommer in, vad som går ut, samt lagervärdet och lagernivån på våra olika lager. Lagerkontroll är livsviktigt. Har du inte koll på ditt lager, har du inte koll på ditt företag, så enkelt är det.”

"Det ger ett enormt värde att ha ett gemensamt affärssystem. Det understöttar att vi nu är en organisation och inte bara tre företag som är sammansatta.”

 

Christian Våge  
Service Manager, ScaleAQ

Stor potential med Mixed Reality

 

Hos ScaleAQ finns en tydlig ambition att ligga i teknikens framkant och därför tittar man redan på vad nästa steg blir. Enligt Christian Våge är det framför allt Mixed Reality-tekniken i form av Microsofts HoloLens-glasögon som väcker stort intresse i företaget.

 

HoloLens är ett par Mixed reality-glasögon, där bågen har en dator integrerad och linsen är halvtransparent. Mixed reality innebär att saker från den fysiska världen blandas ihop med objekt från den digitala världen. Användaren kan alltså röra vid, ta tag i och flytta hologram på samma naturliga sätt som om de vore riktiga föremål.

 

Till exempel kommer anställda att kunna stå vid en maskin och se på instruktionsfilmer i glasögonen samtidigt som de utför instruktionerna på maskinen. Jobbet kan samtidigt understödjas av experter som har tillgång till samma syn som den anställde.

 

För ScaleAQ och Våge är det framförallt möjligheterna till fjärrsupport där potentialen i HoloLens tycks uppenbar:

 

”Vi har flera anläggningar till vilka det kommer kräva 8 till 10 timmars transporttid innan våra specialister är på plats. Vi har många duktiga tekniker, men vi kan inte förvänta oss att alla ska kunna allt. Om teknikerna använder HoloLens kan de påbörja uppgifterna direkt med specialistsupport. Om vi ​​kan undvika att skicka iväg specialister med antingen flyg eller bil är det inte bara en fördel när det gäller CO2-utsläpp, utan också en enorm tidsbesparing som kraftigt kan reducera nedtiden, vilket är avgörande för våra kunder.”

 

Christian Våge ser också stora möjligheter med att använda HoloLens för handledning och utbildning av anställda:

 

"Man kan inte alltid sända folk runt om i världen och istället för att kanske skicka en tekniker från Norge till Kanada för att genomgå en utbildning, kan man uppnå mycket med HoloLens", förklarar Christian Våge, och tillägger att först måste en del praktiska saker komma på plats, men att diskussioner med Cepheo om HoloLens pågår och att det är en tidsfråga innan HoloLens-tekniken används på ScaleAQ.

 

Kritiska frågor stärker resultatet

 

På ScaleAQ är man verkligen nöjda med Cepheo. Det har varit en hög grad av stabilitet när det kommer till kontaktpersonerna på Cepheo och det har inneburit att det finns en stor kunskap om företaget, dess behov och utmaningar samt vad ScaleAQ:s kunder förväntar sig av dem. Det har gett ett enkelt och förtroendefullt samarbete, där Christian Våge och ScaleAQ särskilt uppskattar Cepheos förmåga att ställa de rätta, kritiska frågorna:

 

”Det har visats förståelse för de utmaningar vi har och vi ställs inför bra lösningar, men våra idéer och hållningar utmanas samtidigt och det bidrar till att vässa slutresultatet”, avslutar Christian Våge.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com