Utmaning

PMC Hydraulics behövde ett enhetligt rapporteringssystem för sin företagsgrupp, för att säkerställa korrekta data och effektivisera rapporteringen.

Lösning

Utbyte av flera separata verktyg för business intelligence, inklusive QlikView och Excel, mot Microsoft Power BI och Azure SQL Server.

Resultat

Införandet av Microsoft Power BI har lett till betydande förbättringar av tillgängligheten och användarvänligheten och minskat både den tid som de anställda behöver för att få tillgång till och analysera affärsdata och de anställdas behov av att få tillgång till och analysera data på individuell basis.

“I mer än ett decennium har vårt samarbete med Cepheo spelat en viktig roll i utformningen av PMC Hydraulics datahanterings- och rapporteringsfunktioner”, säger Anders Bäckman, CIO för PMC Hydraulics.

 

“Allt började med ett mål – att skapa ett enhetligt rapporteringssystem för vår företagsgrupp. Cepheos hjälp var central för att initialt bygga en installation som kombinerade data från olika ERP-system, vilket gav oss en enda tillförlitlig källa till information om försäljning och inköp. Detta lade grunden till den rapporteringsmodell som vi använder oss av i dag.”


Anders Bäckman, CIO på PMC Hydraulics, uttrycker sin uppskattning över Cepheos stöd och expertis och säger:

 

"Vårt samarbete med Cepheo har varit en viktig del i att uppnå våra mål för datahantering. De förstår verkligen våra behov och vårt sätt att göra affärer på och har varit en viktig partner på den här resan. Det är anledningen till att vi har fortsatt vårt samarbete med Cepheo, även när andra leverantörer var med i spelet.”

 

Microsoft Power BI är en matchvinnare

 

En milstolpe i samarbetet med Cepheo är den nyligen genomförda migreringen till en molnbaserad Microsoft Power BI-lösning, vilket innebär ett betydande steg framåt för PMC Hydraulics. Genom att gå ifrån komplexiteten i en kombination av business intelligence-lösningar och enskilda Excel-baserade tabeller och visualiseringar har de anammat ett mer standardiserat och intuitivt tillvägagångssätt för datahantering och rapportering.

 

Anders Bäckman betonar vikten av Cepheo BI for Microsoft-lösningen, som spelar en avgörande roll för att extrahera data från deras Microsoft Dynamics AX-lösning till Azure SQL Servern och göra dem tillgängliga för användare i Microsoft Power BI. Han tillägger:

 

"Migreringen till Power BI innebär en viktig förändring för oss. Nu kan vi effektivisera vår rapporteringsprocess i hela organisationen och få en djupare förståelse för våra data.”

 

Sedan lösningen driftsattes i juni 2022 har den lett till betydande förbättringar av informationsflödet och stödet för beslutsfattande, konstaterar Anders:

 

“Power BI ger vårt team möjlighet att komma åt och visualisera data i nära realtid, vilket ger värdefulla insikter som tidigare var dolda i kalkylblad. Även om vi inte har utnyttjat potentialen i Power BI fullt ut har det redan gjort oss effektivare och gett våra anställda de affärsdata och insikter de behöver för att underlätta det dagliga arbetet.”

 

Med en sammanhängande och pålitlig datakälla kan företaget minska risken för fel och se till att teamen har tillgång till tillförlitliga data och insikter när de behöver dem som mest. På så sätt kan mer välgrundade beslut fattas snabbare, vilket ger PMC Hydraulics en konkurrensfördel på marknaden.

”“Vår erfarenhet är att det är mycket effektivare att justera och anpassa befintliga processer och arbetsflöden, snarare än att skräddarsy nya lösningar eller komponenter.”

Anders Bäckman,

CIO, PMC Hydraulics

“Standard, standard, standard”

 

Cepheo har ett synsätt som betonar metoden att bygga lösningar som baseras på standardkomponenter, och det passar Anders Bäckman och PMC Hydraulics utmärkt. “Min inställning – och PMC Hydraulics inställning – till IT är “standard, standard, standard”.

 

Det mesta som ett företag som vårt behöver kan täckas av standardkomponenter och -lösningar. Vår erfarenhet är att det är mycket effektivare att hålla sig till standard än att skräddarsy nya lösningar eller komponenter”, säger Anders Bäckman och tillägger att det har varit en hörnsten i den långvariga relationen mellan PMC Hydraulics och Cepheo att ha liknande principer i denna fråga.


PMC Hydraulics engagemang i standard illustreras bäst av deras strikta inställning till scope management, där varje avvikelse från standardkomponenter kräver godkännande på hög nivå i ledningen:

 

“Det måste vara ett aktivt beslut att avvika från standarden, eftersom det gör det lättare att bibehålla den ursprungliga omfattningen av projektet”, förklarar Anders Bäckman.

 

Kontinuerlig utveckling och ökat förtroende för data

 

För framtiden har PMC Hydraulics ambitiösa planer på att ytterligare utnyttja Microsoft Power BI:s funktioner. Anders Bäckman beskriver deras kommande steg, som är inriktade på kontinuerlig utveckling och utökning av Power BI-användningen. Företaget strävar efter att förbättra sin datavisualisering och rapporteringsfunktionerna och att utvinna ännu större värde från sina data.


“Vi prioriterar att bygga förtroende för de visualiseringar som vi använder i Power BI för att undvika att våra anställda slösar tid på att exportera rådata till Excel och skapa sina egna diagram”, säger CIO:n.


Införandet av en standardiserad rapporteringsmodell inom Power BI gör det möjligt för PMC Hydraulics att reagera proaktivt på marknadstrender och kundkrav. Med siktet inställt på fortsatt utveckling och expansion är PMC Hydraulics redo att frigöra ännu större potential med Power BI och befästa sin position som en branschledare som drivs av data och välgrundat beslutsfattande.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com