Utmaning

Brist på kontinuerligt stöd för ERP-lösning.

Lösning

Cepheo Managed Services & Microsoft Power BI.

Resultat

Mer tid till att optimera produktionen och utveckla nya, innovativa arbetsprocesser.

En förändring är på gång hos den norska skidtillverkaren. Ett Cepheo Managed Services-avtal, proaktiv rådgivning och Microsoft Power BI gör att Madshus medarbetare får mer tid över till att optimera produktionen genom innovativa arbetsprocesser.

 

Madshus stod 2019 vid ett vägskäl:

 

“Vår största utmaning var att vår tidigare ERP-partner var så dålig på support att det var svårt att rätta till fel och brister. Det var också krångligt att vidareutveckla vår Microsoft AX-plattform”, säger den norska skidtillverkarens IT-chef Bjørn Myhre.

 

Den tidigare partnerns bristfälliga support begränsade Madshus möjligheter att bedriva en effektiv och framgångsrik verksamhet. Därför stod skidtillverkaren inför ett val. Ska vi följa det vanliga spåret eller ta en ny väg? Valet föll på det sistnämnda.

 

“Vi var inte nöjda med resultatet från våra applikationer. Vi ville ha en löpande utvärdering av vad vi kunde och borde göra för att optimera resultatet. Det får vi nu genom Managed Services från Cepheo, som ger oss möjlighet att göra rätt saker och få ut så mycket som möjligt av applikationerna”, förklarar Bjørn Myhre.

 

Managed Services-avtalet innebär att Madshus har outsourcat driften av sitt on-premise ERP-system Microsoft AX 2012 till Cepheo. Avtalet omfattar strategisk sparring samt övervakning, administration och underhåll av tillverkningsföretagets applikationer dygnet runt. Det ger bland annat Madshus medarbetare mer tid att optimera produktionen och utveckla nya innovativa arbetsprocesser.

 

De positiva effekterna märks redan hos Madshus, enligt IT-chefen:

 

“Våra medarbetare är mer effektiva nu. Det minskar väntetiden och ger medarbetarna mer tid till andra arbetsuppgifter.”

 

 

Proaktiv rådgivning öppnar nya möjligheter

 

Madshus har tillverkat skidor av högsta kvalitet i mer än 100 år. Skidtillverkarens huvudkontor ligger i närheten av Lillehammer. Här tillverkar nästan 90 medarbetare cirka 90 000 par skidor om året för vanliga skidåkare och atleter i världsklass. Madshus exporterar också sina produkter till en lång rad länder i Europa, Nordamerika och Asien.

 

Även om Madshus på pappret befinner sig i världseliten, har företaget inte den kapacitet som krävs för att vara först med att utnyttja de nya tekniska möjligheterna på marknaden. Därför har företaget även tecknat ett Service Delivery Manager-avtal med Cepheo.

 

“Vi har ingen specifik IT-personal. Det gör att vi är beroende av att ha samarbetspartners som är uppdaterade när det gäller möjligheter och lösningar. Vi har ingen möjlighet att analysera vad vi bör göra för att utnyttja våra IT-resurser optimalt”, säger Bjørn Myhre.

 

Service Delivery Manager-avtalet innehåller proaktiv rådgivning om tekniska utmaningar och möjligheter.

 

“Cepheo har gett oss många goda råd och tips om hur vi kan göra vårt företag mer självgående. De har också gett oss råd om åtgärder vi bör vidta för att förbättra våra befintliga system och bygga ut och ansluta nya applikationer”, säger Madshus IT-chef.

 

Han nämner bland annat en markant förbättring i arbetet med den digitala hanteringen av ankommande och utgående fakturor.

 

Microsoft Power BI gör vardagen enklare för Madshus’ medarbetare

 

Madshus har också investerat i Microsoft Power BI hos Cepheo. Lösningen hjälper företaget att utnyttja sina affärsdata bättre genom att analysera företagets försäljnings- och leveranstjänster.

 

“Power BI hjälper företaget att få bättre överblick över läget. Lösningen gör det enklare att följa situationen från dag till dag inom alla områden”, säger Bjørn Myhre och fortsätter.

 

“Det har blivit enklare för medarbetarna att skaffa den överblick de behöver. Lösningen gör att fler av våra medarbetare själva kan hitta information i våra system, i stället för att låta andra skapa översikter åt dem”, säger han.

 

Reaktionerna från medarbetarna har varit positiva, berättar IT-chefen.

 

“Våra medarbetare har gett Power BI ett positivt mottagande. Tidigare har vi använt pivot-funktionerna i Excel, men dessa tar lång tid att uppdatera och det är svårt att göra ändringar om du inte känner till pivot. Power BI uppdateras snabbt, och det är enkelt för alla att hitta nödvändig information”, säger han.

 

IT-chefen framhåller också att det är ett stort plus att Power BI-lösningen finns tillgänglig för Microsoft 365 och som app. Det gör att medarbetarna kan hämta informationen var och när som helst.

 

“Våra medarbetare är mer effektiva nu. Det minskar väntetiden och ger medarbetarna mer tid till andra arbetsuppgifter.”

 

Bjørn Myhre

IT-chef, Madshus

Smidigt samarbete

 

Samarbetet med Cepheo inleddes efter en rekommendation från Madshus ASP leverantör.

 

“Vi frågade om de kände till någon professionell samarbetspartner som kunde hjälpa oss framöver. De föreslog ett möte med Cepheo. Efter en introduktion och kontroll av referenserna rådde ingen tvekan om att Cepheo var det rätta valet”, fastslår Bjørn Myhre.

 

“Cepheos konsulter har varit på plats för att lära sig mer om vår verksamhet och se hur vi arbetar med ERP-systemet, men också för att ge oss tips om hur vi kan förenkla våra arbetsuppgifter. Samarbetet har fungerat mycket bra”, säger IT-chefen.

 

 

Mer tid för innovation och utveckling

 

Kombinationen av att outsourca driften av företagets ERP-system, de proaktiva råden kring tekniska möjligheter och utmaningar samt den enkla tillgången till företagets data i Power BI gör att Madshus nu kan ta verksamheten till nästa nivå.

 

“Vi arbetar vidare med att digitalisera och automatisera flera processer. Vi vill gärna minska mängden manuellt arbete så att våra medarbetare får mesta möjliga tid till andra värdeskapande aktiviteter”, säger han.

 

Det råder inget tvivel om vad den extra tiden ska läggas på:

 

“Vi ska använda den till att minska pressen och stressen på enskilda medarbetare och avdelningar. Vi kommer också att lägga den på att vidareutveckla företaget. Det ger alla medarbetare mer tid att fundera över vad som kan göras bättre och enklare”, säger han.

 

“Om medarbetarna hela tiden är överhopade av arbete är det svårt att avsätta tid för att lyfta blicken och hitta förbättringar”, avslutar Madshus IT-chef Bjørn Myhre.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com