Utmaning

BM Byggeindustris ERP-system var föråldrat och stödde inte företagets digitala ambitioner, eftersom det var 15 år gammalt och blev alltmer inkompatibelt med de Microsoft-program som företaget ville använda.

Lösning

Microsoft Dynamics 365 Business Central kombinerat med Cepheos branschlösning för tillverknings- och byggindustrin (FMCI), samt Power BI och applikationer för tidsregistrering med alla data samlade i Dynamics 365 Business Central.

Resultat

Den nya lösningen bygger vidare på de funktioner och processer som BM Byggeindustri fortfarande behöver, samtidigt som den skapar nya möjligheter för digitalisering av produktion och projektledning.

I en bransch där tiden är avgörande och precision är nyckeln till framgång stod BM Byggeindustri inför en utmaning som kunde bromsa deras framsteg: ett föråldrat ERP-system.

 

Med en önskan om att ligga i framkant av den digitala utvecklingen gjorde BM Byggeindustri ett strategiskt val som skulle forma deras framtid.

 

”Vårt ERP-system var 15 år gammalt och hade helt enkelt tjänat ut. Det gick inte att vidareutveckla och var inte kompatibelt med nya Microsoft-program som används i stor utsträckning inom byggbranschen. Vi kunde inte renovera och reparera längre. Vi var tvungna att bygga nytt”, förklarar Charlotte Bak, ekonomichef på BM Byggeindustri.

 

BM Byggeindustri, en innovativ bostadsproducent som producerar modulhus med träbaserade moduler, behövde en lösning som inte bara skulle bygga vidare på befintliga funktioner och processer, utan även öppna dörren för nya digitaliseringsmöjligheter. Efter en noggrann utvärdering och nära dialog med Cepheo föll valet på Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Charlotte Bak förklarar varför:

 

”Vi valde Dynamics 365 Business Central för att få en molnbaserad lösning som också är en del av Microsofts ekosystem och därför enkelt kan kombineras med andra Microsoft-program. Kombinationen av Business Central och FMCI-branschlösningen gör att vi bättre kan digitalisera och effektivisera vår produktions- och projektledning.” 

 

Nya funktioner och nya möjligheter 

 

Övergången till modern teknik öppnade dörrar till funktioner och möjligheter som tidigare inte varit tillgängliga. BM Byggeindustri kan nu få en bättre inblick i ekonomin i sina projekt och deras projektledare har nu snabbare och enklare tillgång till aktuella data, vilket medför effektivare processer och bättre beslutsfattande.

 

”Nu behöver de inte längre hantera manuell export av data som skapar flera kopior och förvirring om vad de verkliga siffrorna är. Nu har vi en lättillgänglig och uppdaterad källa, så att vi alla har en gemensam referenspunkt”, förklarar ekonomichefen.

 

Samtidigt kan de hantera tidsregistreringen mer effektivt genom applikationen Job Manager. Genom att ha koll på tidsregistreringen kan företaget också bättre uppskatta projektkostnader och resursbehov. En tidsbesparande funktion är att BM Byggeindustri nu automatiskt kan koppla inköpsordrar till fakturor, vilket gör lagerhanteringen enklare och smidigare.

 

Men BM Byggeindustri stannade inte där. De integrerade också Power BI för att generera tillförlitliga standardrapporter som gav dem konsekvent inblick i deras data. Charlotte Bak betonar: ”Det gör att vi kan skapa standardiserade rapporter som alltid ger oss en tillförlitlig överblick över våra data, baserat på samma kriterier varje gång.”

 

Enligt Charlotte Bak förväntar de sig effektivare processer och bättre inblick i data, vilket ska hjälpa dem att bli mer effektiva och bättre på att anpassa sig till förändringar på marknaden.

 

Hon tillägger:

 

”Med Dynamics 365 Business Central och Ceoheos FMCI-branschlösning kommer vi varje dag närmare ekonomin i våra projekt, och vi har fått bättre överblick över vår tidsåtgång i förhållande till våra produktionskostnader.” 

”Kombinationen av Business Central och FMCI-branschlösningen ger oss möjlighet att bättre digitalisera och effektivisera vår produktion och projektledning."


Charlotte Bak
Ekonomichef, BM Byggeindustri

Cepheo var mycket lyhörda 

 

När det gäller att välja leverantör var Cepheo det naturliga valet för BM Byggeindustri. Ett stort plus var Cepheos expertis och förståelse för företagets behov, men det var framför allt det närmare samarbetet med Microsoft som gjorde Cepheo till den perfekta partnern.

 

Charlotte Bak förklarar:

 

”I linje med våra egna processer kunde Cepheo erbjuda och föreslå en rad standardiserade och Microsoft-godkända moduler och applikationer som var enklare att implementera och underhålla, snarare än lösningar som måste byggas från grunden. Cepheo har visat stor förståelse för vårt behov av ERP-system och den digitaliseringsresa vi står inför.”

 

Samarbetet med Cepheo präglades av professionalism och ett engagemang för att uppfylla BM Byggeindustris krav.

 

Charlotte Bak säger:

 

”Det har varit fantastiskt. Cepheo har varit lyhörda för våra önskemål och har lyckats installera systemet som vi vill ha det för att det ska passa våra behov och processer.”

 

Med de nya lösningarna på plats är BM Byggeindustri väl rustade inför framtiden. Deras digitala resa har bara börjat och de ser fram emot att utforska de många möjligheter som Dynamics 365 Business Central och FMCI-branschlösningen har att erbjuda. Som

 

Charlotte Bak uttrycker det:

 

”Vi har öppnat dörren till en mängd möjligheter med vår nya lösning, och nu kan vi mycket enklare anpassa oss till nya möjligheter och krav utan att behöva implementera ett helt nytt system från grunden.”

 

Nästa steg är att integrera lösningen med försäljningsavdelningen och att förbättra lager- och produktionsstyrningen. Det övergripande målet är att skapa en mer sammanhållen organisation och fortsätta att utnyttja tekniken till deras fördel.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår Sales Director Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com

Fler kundberättelser