Utmaning

Ett åldrande it-system gjorde det svårt för ekonomiavdelningen att göra beräkningar.

Lösning

Microsoft Dynamics 365 Business Central, Cepheo Managed Services samt rådgivning och sparring från Cepheo.

Resultat

Lösningarna ger snabbare och smidigare arbetsprocesser, vilket effektiviserar arbetstiden för medarbetarna. De hjälper också Scanmetal att förverkliga sin önskan om expansion i Europa.

Scanmetals har bara funnits sedan 2009, men har på drygt ett decennium uppnått en anmärkningsvärd och respektabel ställning med anläggningar i Skandinavien, Tyskland, Storbritannien och Portugal.

 

Ernst & Young i Danmark har utsett tillverkningsföretaget till vinnare av innovationspriset "EY Entrepreneur Of The Year" under 2018 och 2020. Motiveringen var att Scanmetals är ett nytänkande företag som genom innovativa och effektiva lösningar utvinner metaller från förbränningsanläggningar för återvinning – till nytta för både miljön och för tillverkare.

 

Trots statusen som ledande inom sitt område stod återvinningsspecialisten inför en utmaning som försvårade arbetet.

 

”Vårt åldrande it-system gjorde det svårt för vår bokföring att beräkna vad vi ville ha. Vi önskade också att komma bort från att lägga så många arbetstimmar på att manuellt få koll på självkostnadspriserna. Det är något vi har kämpat med varje dag i flera år”, säger Scanmetals CIO, Lars Viggo Hvolbøll.

 

Självkostnadspriset är viktigt att veta eftersom det anger varornas värde. Utmaningen med att få koll på självkostnadspriserna fick till följd att återvinningsspecialistens ekonomiavdelning tvingades göra manuella korrigeringar för hela månaden på alla artikelnummer för att få självkostnadspriserna att stämma. Behovet av att få rätsida på kalkylen blir ännu större när man tar hänsyn till att tillverkningsföretaget utan vidare kan ha beställningar på flera hundra ton fördelat på leveranser på mellan 20 000–30 000 kilo med avräkning per kilo.

 

”Om vi ​​hamnar snett med bara ett par ören blir talet väldigt fel med så stora beställningar, och det ger en missvisande bild av vår lagerkostnad”, säger CIO:n.

”Med Business Central kan vi expandera snabbare utomlands, utan att vår it hindrar oss. ”Med Business Central kan vi expandera snabbare utomlands, utan att vår it hindrar oss. 

 

Lars Viggo Hvolbøll
CIO, Scanmetals

Scanmetals påbörjar en ny era med Microsoft Dynamics 365 Business Central

 

När Lars Viggo Hvolbøll började som CIO för Scanmetals under 2019, satte han direkt i gång med att ta fram en ny it-strategi för att modernisera och standardisera företagets it-system. Det skulle bland annat göras genom att ersätta flera olika åldrande it-system till förmån för ett molnbaserat ERP-system med en gemensam dataplattform.

 

Efter noggrant övervägande föll valet på Microsoft Dynamics 365 Business Central, som idag tillhandahålles av Cepheo.

 

”Vi valde Business Central eftersom det ger oss möjlighet att köra samma system över nationsgränserna. Vi kommer också bort från de lokala servrarna, får enklare tillgång till data oavsett plats och kan skala upp och ner lättare”, säger han.

 

Tillverkningsföretaget har gjort ett bra val, då ERP-systemet ger möjlighet att få full kontroll över och insyn i alla affärsprocesser i realtid. Business Central integrerar och strömlinjeformar alla aspekter av återvinningsspecialistens produktionsprocess, vilket inkluderar bland annat lager, distribution och bokföring.

 

Business Central har implementerats i Danmark och Storbritannien, medan utrullningen fortfarande pågår på Scanmetals övriga lokationer. Därför kan företaget fortsatt se fram emot det fulla värdet av det nya systemet. Lars Viggo Hvolbøll påpekar dock att ERP-systemet redan gör det lättare för medarbetarna att lösa sina uppgifter, vilket effektiviserar arbetstiden.

 

Detta märks i synnerhet på ekonomiavdelningen där det manuella arbetet med självkostnadspriserna har minskat tack vare smidigare arbetsprocesser. Tidigare var även bokhållarna tvungna att ta en krånglig väg in i systemet genom en Citrix-lösning. Nu krävs det bara ett par klick för att komma i gång med jobbet i Business Central.

 

ERP-systemet hjälper också till i förverkligandet av önskan att expandera med fler fabriker i Europa, förklarar CIO:n.

 

”Med Business Central kan vi expandera snabbare utomlands, utan att vår it hindrar oss. Allt som krävs är en server i molnet och sedan har koncernen tillgång till data oavsett var fabriken ligger. Det gör att processen är mer agil och snabbare, så vi kan använda våra krafter på andra arbetsuppgifter. Business Central gör det också enklare att uppfylla rättsliga krav från diverse regeringar när det gäller momsredovisning.”

 

Den kommande perioden ska enligt Lars Viggo Hvolbøll ägnas åt att utforska funktionaliteten i ERP-systemet ytterligare för att maximera avkastningen på investeringen i Business Central. Ett av projekten är bland annat att standardisera och strömlinjeforma koncernens arbetsprocesser. Cepheo:s roll i det projektet är att ansvara för uppsättande och konfigurering samt rådgivning och sparring.

 

Ett steg närmare att bli en datadriven verksamhet

 

CIO:n berättar att det fanns flera olika anledningar till att Scanmetals valde Cepheo som it-leverantör av Business Central.

 

”Cepheo förstod vår verksamhet och våra utmaningar på en nivå som vi saknade från vår tidigare it-leverantör. Vi hade en bra dialog och fick inspirerande input om hur vi kunde lösa utmaningarna på ett annat sätt än det vi hade prövat”, säger han.

 

Nästa steg på it-resan är att dyka ner i företagets data. Här spelar lösningarna Microsoft DataVerse och Microsoft Power BI centrala roller, eftersom de tillsammans skapar rätt plattform för att lagra, visualisera och analysera data. På så sätt kan tillverkningsföretagets anställda basera sina beslut på data snarare än på antaganden.

 

Det har inte varit möjligt för Scanmetals förrän nu, säger CIO:n.

 

”Det hjälper oss mycket att vår it-setup är enklare. Att Business Central finns i molnet gör också att arbetet med data har blivit lättare. Jag har stora förhoppningar om framtiden.”

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com