Utmaning

Multi-Wings hårdvara hade blivit föråldrad och klarade inte längre att stödja företagets utveckling.

Lösning

Hosting.

Resultat

Större flexibilitet och bättre säkerhet, lägre kostnader för underhåll och mer tid till att förverkliga företagets potential.

Multi-Wing har på lite mer än 80 år växt från att vara en liten lokal verksamhet i Danmark till en världsomspännande och ledande tillverkare av skräddarsydda kyl- och fläktprodukter för bland annat datacenter.

 

Den enda svårigheten var att företagets IT inte längre hängde med, säger Multi-Wings IT-manager, Søren Kousted Tonsberg.

 

”Vi hade nått vår kapacitetsgräns. Vår hårdvara hade också blivit föråldrad. Den behövde bytas ut”, säger han.

 

Det ställde IT-chefen inför två alternativ: Att köpa ny hårdvara eller att få den hyst hos en leverantör. Det låter enkelt att behöva välja mellan de två, men det finns faktiskt en hel del strategiska överväganden förknippade med valet.

 

”Om du köper ny hårdvara har du bestämt dig för en övre gräns i förhållande till kapacitet, när beslutet väl är taget. Det är svårt att få till rätt estimat, för sätter man det för högt så betalar man för mycket, men sätter man det för lågt begränsar man företaget”, utvecklar han.

 

Efter noggranna överväganden och finansiella beräkningar beslutade sig Multi-Wing för att välja hosting. Det ger både mer frihet, flexibilitet och agilitet, samtidigt som IT-managern får tid över till att förverkliga företagets potential.

 

”Vi är en liten IT-avdelning och därför ville jag vara fri från att vi själva hade ansvaret för att uppdatera och underhålla vår hårdvara. Allt det slipper jag genom att få vår hårdvara hyst”, säger Søren Kousted Tonsberg.

 

Det råder ingen tvekan om vad som i högst grad lockade IT-managern med att få företagets hårdvara hyst.

 

”Flexibiliteten genom hostingen tilltalade mig mest. Det var också så jag sålde idén till ägaren. Genom att ha vår IT hyst kan ett litet företag som vårt samtidigt få stordriftsfördelar på köpet”, säger han.

 

Fördelarna är bland annat minskade kostnader för underhåll och uppgradering samt förbättrad åtkomst, prestanda och säkerhet.

 

 

Mer tillväxt och bättre säkerhet med hosting i molnet

 

Multi-Wings beslut att få sin hårdvara hyst grundar sig på en molnbaserad strategi, där fokus ligger på att modernisera, optimera och expandera tillverkningsföretaget som har producerat över en miljon fläktar till mer än 10 000 kunder.

 

Det görs bland annat genom att använda Microsoft 365, som ger den globala tillverkarens nästan 400 anställda flexiblare, effektivare och säkrare arbetsflöden på alla enheter, när som helst och var som helst. Det är en klar fördel när medarbetarna jobbar från mer än 20 platser i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika.

 

”Tidigare var vi begränsade av att personalen var tvungen att komma in på kontoret för att jobba. Så är det inte längre. Nu har vi möjlighet att arbeta var som helst, när som helst”, säger IT-manager Søren Kousted Tonsberg.

 

Multi-Wing har valt en hybrid molnlösning med en blandning av hosting hos Microsoft Azure och Cepheo, som varit företagets IT-partner i mer än 10 år.

 

”Vi ville växa efter ett par tuffa år med en nedgång i branschen. Därför behövde vi kunna skruva upp och ner på vår IT efter behov, och eftersom månadskostnaden skulle bli ungefär densamma oavsett om vi köpte eller valde hosting, var det nästan dumt att inte få det hyst”, fortsätter Søren Kousted Tonsberg.

 

Medarbetarna hos fläkttillverkaren jobbar, som IT-managern säger, ”24–7”, eftersom de finns över hela världen. Det ställer höga krav på säkerheten i tillverkningsföretaget.

 

”Vi är sårbara eftersom vi är utspridda. Därför har vi behov av att begränsa risken för cyberattacker. Det gör vi genom att ha valt molnbaserad hosting. Det ger oss den nödvändiga flexibiliteten eftersom vi kan isolera en eventuell cyberattack, så att vår personal kan arbeta vidare”, säger han.

”Vi är en liten IT-avdelning och därför ville jag vara fri från att vi själva hade ansvaret för att uppdatera och underhålla vår hårdvara. Allt det slipper jag genom att få vår hårdvara hyst.”

 

Søren Kousted Tonsberg
IT-manager, Multi-Wing

En kristallklar bild av IT-kostnaderna

 

Innan Multi-Wings hostingavtal med Cepheo hade det framgångsrika företaget 120 servrar, men efter en grundlig sanering är de nu nere på 70. Det är inte för att man har dragit ner på funktionaliteten utan beror blott och bart på en upprensning av servrarna, vilket har förbättrat översikten.

 

”Att gå igenom processen med att själv äga till att få hyst, har gjort att vi har fått mycket bättre koll på vad vi har. Vi har också fått en klart bättre överblick över vad vår IT kostar oss. Det är ganska användbart i förhållande till verksamheten”, säger Søren Kousted Tonsberg.

 

Nästa steg på Multi-Wings digitala resa är enligt IT-managern att undersöka möjligheten att ersätta deras Microsoft Dynamics AX 2012 ERP-system med Microsoft Dynamics 365 i molnet för att stärka det internationella företagets arbetsflöden och göra dem ännu mer moderna, flexibla och säkra. I detta avseende har det varit mycket värdefullt för Søren Kousted Tonsberg att han kan rapportera till ledningen vad verksamhetens nuvarande IT kostar och vad den nya kommer att kosta.

 

”Det kunde jag inte delge tidigare. Nu kan jag ange kronor och ören för varje enskilt system och säga att det kostar oss detta per månad plus underhåll. Det är mycket tydligare och mer konkret för ledningen. Det gör det lättare att fatta beslut”, konstaterar han.

 

Hosting i molnet har också gjort att Multi-Wing fått en fördel gentemot sina konkurrenter i branschen.

 

”Många var inte förberedda när COVID-19 drabbade världen. En del företag började först då rulla ut Microsoft Teams, distansarbete, med mera. Vår personal var redan van vid att arbeta på distans från molnet, så vår strategi har definitivt gjort oss mer flexibla”, berättar IT-chefen.

 

Bra samarbete med Cepheo leder till snabbare resultat

 

Under Multi-Wings transformationsresa har tillverkaren löpande fått råd från Cepheo. Sessionerna har handlat om den molnbaserade strategin och hur rätt IT-upplägg skulle se ut för att företagets strategiska och affärsmässiga mål kunde uppnås. Det ledde bland annat dessutom till workshops och sparring på veckobasis för att säkerställa att personalstyrkan får en flygande start med de nya arbetsflödena.

 

Søren Kousted Tonsberg berömmer Cepheos medarbetare för att de hjälpt till med den bedriften.

 

”Vi har haft ett mycket bra och konstruktivt samarbete med Cepheos anställda. Efter mer än 10 år har vi uppnått en ömsesidig förståelse som gör att vi snabbare kan skapa resultat”, avslutar IT-chefen.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com