Utmaning

Att få den avancerade design-mjukvaran Autodesk Inventor upp i molnet.

Lösning

Microsoft Azure, hosting och Cepheo Managed Services.

Resultat

Lösningarna har ökat mobiliteten, produktiviteten och agiliteten. De har dessutom lett till färre utgifter och mer tid till vidareutveckling av verksamheten.

För mer än 60 år sedan började den familjeägda danska tillverkaren Bredal A/S att konstruera robusta och driftsäkra maskiner för spridning av kalk, sand, gödsel och salt. Först på marknaden i Danmark och senare med stor framgång i större delen av världen, där spridarna oftast används inom jordbrukssektorn.

 

Det tycktes därför vara ett bra tillfälle att modernisera tillverkningsföretagets arbetsprocesser. Framför allt de som rör utvecklingen av spridarna, men det fanns ett ganska stort hinder på vägen.

 

”Vår utmaning var att vi var tvungna att hitta en it-partner som trodde på att Microsoft Azure var rätt val för att flytta vår Autodesk Inventor upp i molnet i en miljö som var stark nog att stödja vårt arbete”, säger tillverkarens it- och marknadschef, Daniel Jensen.

 

Autodesk Inventor är en avancerad mjukvara för mekanisk design i 3D, som tillverkningsföretaget använder till att rita, konstruera och automatisera designen av sina maskiner. Och om det var möjligt att få upp programmet i molnet skulle det ge en mängd helt nya möjligheter.

 

”Vi visste mycket väl att det aldrig skulle bli 100 % som att arbeta on-prem. Det finns ju utmaningar och nackdelar med allt, men vi visste att det skulle ge våra anställda mer flexibilitet i deras arbete om vi hade programvaran i molnet”, säger it- och marknadschefen.

Microsoft Azure ger oss en helt annan mobilitet, produktivitet och agilitet. Det är ett betydande plus."


Daniel Jensen
It- & marknadschef, Bredal A/S  

Bredal A/S och Cepheo lyckas med ”omöjligt” projekt i molnet

 

Med hjälp av sin it-partner Cepheo, har maskintillverkarens önskan om att få upp designmjukvaran i molnet gått i uppfyllelse. Dess nya hem är moln- och infrastrukturplattformen Microsoft Azure.

 

It- och marknadschefen berättar entusiastiskt om de nya möjligheterna.

 

”Azure ger oss helt ny flexibilitet i förhållande till vår hårdvara. Nu kan vi öka prestandan på våra maskiner i realtid, så att vi kan skala i förhållande till antalet arbetsuppgifter. Det ger oss en helt annan mobilitet, produktivitet och agilitet. Det är ett betydande plus”, säger Daniel Jensen och utvecklar:

 

”Vi är inte fastlåsta vid ett visst sätt att arbeta på under de kommande två eller tre åren. Nu kan vi tillåta oss att experimentera mer med en ny version varje år utifrån aktuella krav och behov. Det gör oss mer redo för omställningar än vi har varit tidigare”, slår han fast.

 

Det var dock nära att det överhuvudtaget inte skulle lyckas att få upp tillverkarens designmjukvara i molnet. Det fanns nämligen en spridd uppfattning om att Azure inte skulle kunna hysa den.

 

”Vi pratade med åtskilliga leverantörer om att hysa den plus tillhörande maskiner och servrar i molnet, men den utbredda hållningen var att Azure inte kunde leverera prestandan som krävdes. Flera sa det. Det var bara Cepheo som trodde att det kunde låta sig göras”, säger han.

 

Som resultat har Bredal A/S fått en unik position på marknaden:

 

”Nu är vi en del av den första vågen när det kommer till att få hyst vår Autodesk Inventor i molnet”, konstaterar it- och marknadschefen.

 

 

Bra och oproblematiskt samarbete med fasta kontaktpersoner

 

I avtalet med Cepheo ingår även att tillverkningsföretagets servrar hyses och körs i molnet av it-partnern. Något som har lett till färre utgifter.

 

”Mitt arbete som it-manager blir mindre och mindre eftersom vi har Cepheo bakom oss, till att ta hand om hela vår setup av hårdvara. Det gör att vi inte behöver ha en it-avdelning”, säger Daniel Jensen.

 

It- och marknadschefen är väldigt tydlig i sin uppfattning om varför det var just Cepheo som vann det spännande projektet:

 

”Teamet från Cepheo hade stor kännedom om vår bransch och enorm kunskap om it, så vi kände oss trygga. De har tagit hand om oss hela vägen. Jag kan inte ha några som helst invändningar mot samarbetet.”

 

Digitaliseringen fortsätter

 

Tillverkningsföretaget har lyckats riktigt bra med att modernisera arbetsprocesserna när det gäller utvecklingen av deras spridare. Det har bara givit ytterligare mod till att optimera verksamheten.

 

Nästa steg i Bredal A/S spännande digitalisering är nämligen redan i full gång. Till hösten 2022 räknar tillverkaren med att kunna använda sitt nya molnbaserade ERP-system Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

”Det är riktigt stort för oss, eftersom det kommer att modernisera och effektivisera oss ännu mer. Det ger oss en mängd helt nya strategiska möjligheter i vår bransch”, avslutar it- och marknadschefen.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com