Viktiga fördelar med vårt sätt att arbeta

 • Snabbare ROI, lägre risk

  Vår strukturerade process för validering, implementering och testning av lösningar möjliggör mer kostnadseffektiva och förutsägbara implementeringar.

 • Styrkan i enkelhet

  Vårt fokus på att kombinera standardlösningar och funktioner för att stödja branschprocesser med bästa praxis ger lösningar som är enklare att använda, stödja och utveckla.

 • Långsiktiga partnerskap

  Digital empowerment är en resa, inte en destination. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer som stöder en pågående innovations- och omvandlingsprocess.

Multi-Wing upplever kraften i ett fantastiskt partnerskap

”Vi har haft ett mycket bra och konstruktivt samarbete med Cepheos anställda. Efter mer än 10 år har vi uppnått en ömsesidig förståelse som gör att vi snabbare kan skapa resultat."

 

Søren Kousted Tonsberg 

IT-manager, Multi-Wing 

Några av våra kunder

5 skäl att arbeta med Cepheo

 • På Cepheo förstår vi att nyckelrollen för modern IT-teknik är att möjliggöra och uppnå våra kunders kritiska affärsmål.  

   

  Vår breda räckvidd och starka kapacitet inom Microsoft ERP, CRM, lågkodsapplikationer samt data- och analysplattformar hjälper oss att utnyttja intelligenta och flexibla tekniker för att möjliggöra kritiska affärsdrivkrafter och automatisera processer i dagens komplexa affärslandskap.   

 • På Cepheo är slutförandet av en implementering av en lösning bara början på vårt engagemang.  

   

  Vi stöder hela livscykeln för våra kunders molnbaserade och lokala plattformar, från inledande avgränsning och validering, via utveckling och driftsättning, till löpande drift, uppgradering och support.  

   

  Vårt Managed Services-team hjälper våra kunder att optimera verksamheten och se till att deras IT-plattformar är uppdaterade och säkra – vilket frigör tid för att fokusera på affärsinnovation och strategi.  

 • Vi anser att den enklaste lösningen ofta är det bästa alternativet för våra kunder.   

   

  Vi sätter ihop lösningar som bygger på standardplattformar och -tekniker från Microsoft och använder branschmallar som bygger på processer med bästa praxis för att kartlägga hur dessa lösningar stöder kundernas arbetsflöden och hanterar affärsbehov.  

   

  Vi kan lägga till ytterligare funktioner med lågkodsapplikationer som Power Platform, med vår egen uppsättning tilläggslösningar eller i samarbete med våra förstklassiga IT- och teknikleverantörer.  

 • Mer än 30 års erfarenhet av att implementera IT-lösningar för och med våra kunder har hjälpt oss att utveckla strukturerade och repeterbara processer och metoder inom alla områden där vi betjänar våra kunder.   

   

  Denna starka grund, våra medarbetares erfarenhet och kunskap samt vårt engagemang för förenkling och standardisering innebär att vi kan minska den osäkerhet och risk som är förknippad med teknikimplementeringar.  

   

  Denna erfarenhet innebär också att vi inte är rädda för att utmana våra kunder när vi arbetar tillsammans för att vi ska hitta den bästa möjliga lösningen för att tillgodose deras affärsbehov.  

 • På Cepheo vet vi att säker tillgång till korrekta, relevanta och aktuella data är avgörande för kunskapsdelning, samarbete och välgrundat beslutsfattande.  

   

  Vi hjälper våra kunder att utveckla ett strukturerat och strategiskt tillvägagångssätt för att utnyttja sina affärsdata. Från inhämtning, hantering och lagring av data till säker och ansvarsfull åtkomst, delning, rapportering och analys.  

   

  Med detta på plats kan data från hela företaget och hela värdekedjan användas för att göra det dagliga beslutsfattandet välgrundat, berika strategiska prognoser och skapa en solid grund för framtida AI-initiativ. 

Vi hjälper våra kunder att lyckas i en föränderlig värld
Vill du höra mer?

Lindab Profil uppnår snabbare och bättre kundservice

"Cepheo har varit mycket professionella, och jag kan verkligen rekommendera dem och de lösningar de kan skapa baserat på Dynamics 365."

 

Evelina Wallander 

Business Developer, Lindab Profil

VI KAN HJÄLPA DIG MED
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR
ERP
CRM
SALES & MARKETING
CUSTOMER SERVICE
FIELD SERVICE
BI & ANALYTICS
POWER PLATFORM
MANAGED SERVICES
BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR

En lösning för livet

Takten i affärsutveckling och IT-innovation har aldrig varit snabbare.    

 

Cepheos strategi för att driva på innovation med Microsofts ekosystem innebär att din nästa affärsplattform kan vara den sista du någonsin behöver för att hantera din pågående digitala omvandling.   

Hitta mer innehåll som inspirerar och informerar

Vill du veta mer? 

Tala med oss på Cepheo om hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka ditt företag.


Patrick Bubicic
Telefon: +46 730 78 78 70

Vi hjälper dig att omvandla utmaningar till möjligheter